۱۳۹۴ شنبه ۱۸ مهر ساعت : 5:50 بوقت تهران
دوره های DBA و MBA آزاد و کاربردی دانشکده کارآفرین مراسم معارفه دانشجویی بوی ماه مهر دانشکده کارآفرینی نخستین جشن فارغ التحصیلی دانشکده کارآفرینی دیدار پرفسور پاول دیویدسن رینولدز با ریاست دانشگاه