۱۳۹۶ شنبه ۲۵ آذر ساعت : 10:21 بوقت تهران
سومین مراسم دانش آموختگی دانشجویان دانشکده کارآفری همایش بزرگ تجارت ایران و عراق برگزار شد startup-weekend روند پیشرفت پروژه احداث ساختمان دانشکده کارآفرینی دومین جشن دانش آموختگی دانشجویان دانشکده کارآفرینی بازارچه کارآفرینی دوره های DBA و MBA آزاد و کاربردی دانشکده کارآفرین دانشکده کارآفرینی

سومین مراسم دانش آموختگی دانشجویان دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران (9 آذر 1396)

سومین رویداد استارت آپ ویکند دانشکده کارآفرینی (UT Lets start) با رویکرد گردشگری برگزار شد. 

ادامه کفراژ بندی و قالب بندی پوترها(تیرها) و وافل گزاری سقف طبقه اول در نیمه شمالی و ادامه آرماتوربندی پوترهای نیمه جنوبی در طبقه اول (18 آذر 1396)