۱۳۹۴ پنج شنبه ۵ آذر ساعت : 13:59 بوقت تهران
بازارچه کارآفرینی حضور دکتر اندرسون در دانشکده سمینار جشن دانش آموختگان با حضور رهبران کار . بازدید دانشجویی دوره های DBA و MBA آزاد و کاربردی دانشکده کارآفرین دانشکده کارآفرینی