۱۳۹۷ سه شنبه ۲۹ خرداد ساعت : 5:16 بوقت تهران
چهارمین کنفرانس بین المللی کارآفرینی برگزار می شود حضورکارآفرین برجسته بین المللی در دانشکده کارآفرین روند پیشرفت پروژه احداث ساختمان دانشکده کارآفرینی چهارمین رویداد استارتاپ ویکند دانشکده با رویکرد گر سومین جشن دانش آموختگی دانشجویان دانشکده کارآفرینی startup-weekend پیام آقای دکتر نیلی بازديد دانشجويان دانشكده كارآفريني از موزه دكتر حس دوره های DBA و MBA آزاد و کاربردی دانشکده کارآفرین دانشکده کارآفرینی

حضور دکتر نادر بیات، کارآفرین برجسته بین المللی در دانشکده کارآفرینی

ادامه کفراژ بندی و قالب بندی پوترها(تیرهای) و وافل گزاری سقف در نیمه جنوبی سقف طبقه پنجم(21 خرداد 1397)

 

چهارمین رویداد استارت آپ ویکند دانشکده کارآفرینی «شروع کن» با رویکرد گردشگری برگزار شد

سومین جشن دانش آموختگی دانشجویان دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران(آذر 1396)

سومین رویداد استارت آپ ویکند دانشکده کارآفرینی (UT Lets start) با رویکرد گردشگری برگزار شد. 

پیام دکتر محمود نیلی احمدآبادی به مناسبت "روزی با دانشگاه تهران"

بازديد دانشجويان دانشكده كارآفريني از موزه پروفسور حسابي، كارآفرين بزرگ دانشگاهی