۱۳۹۴ سه شنبه ۲۰ بهمن ساعت : 21:12 بوقت تهران
بازدید بازدید داتو غزالی از دانشکده نخستین جشن دانش آموختگی بازارچه کارآفرینی جشن دانش آموختگان با حضور رهبران کار . دوره های DBA و MBA آزاد و کاربردی دانشکده کارآفرین دانشکده کارآفرینی