۱۳۹۵ سه شنبه ۱۶ آذر ساعت : 11:37 بوقت تهران
حضور سرکار خانم دکتر امین زاده، دستیار ویژه محترم نهمین جلسه هیأت مدیره بنیاد دانشکده کارآفرینی برگز دومین جشن دانش آموختگی دانشجویان دانشکده کارآفرینی کنفرانس فرصت های سزمایه گذاری در ایران پسا تحریم جشنواره رهبران توافق نامه بین دانشگاه تهران و بنیاد حامیان دانشکد Entrepreneur Leader بازارچه کارآفرینی . دوره های DBA و MBA آزاد و کاربردی دانشکده کارآفرین دانشکده کارآفرینی