۱۳۹۶ يکشنبه ۲۸ آبان ساعت : 4:45 بوقت تهران
همایش بزرگ تجارت ایران و عراق برگزار شد startup-weekend جشن دانش آموختگی تفاهم نامه روند پیشرفت پروژه احداث ساختمان دانشکده کارآفرینی دومین جشن دانش آموختگی دانشجویان دانشکده کارآفرینی بازارچه کارآفرینی دوره های DBA و MBA آزاد و کاربردی دانشکده کارآفرین دانشکده کارآفرینی

سومین رویداد استارت آپ ویکند دانشکده کارآفرینی (UT Lets start) با رویکرد گردشگری برگزار شد. 

تفاهم نامه همکاری های بین المللی دانشکده کارآفرینی با سایر دانشگاه های معتبر بین المللی  

ادامه قالب بندی پوترهای(تیرهای) سقف طبقه اول در نیمه جنوبی و آرماتوربندی سقف نیم طبقه  و تکمیل آرماتور بندی پله غربی و باز کردن قالب بندی دیوار شرقی در طبقه اول  (23آبان 1396)