۱۳۹۴ دوشنبه ۱۹ بهمن ساعت : 7:12 بوقت تهران
بازدید بازدید داتو غزالی از دانشکده نخستین جشن دانش آموختگی بازارچه کارآفرینی جشن دانش آموختگان با حضور رهبران کار . دوره های DBA و MBA آزاد و کاربردی دانشکده کارآفرین دانشکده کارآفرینی