۱۳۹۴ چهارشنبه ۴ آذر ساعت : 17:43 بوقت تهران
بازارچه کارآفرینی حضور دکتر اندرسون در دانشکده سمینار جشن دانش آموختگان با حضور رهبران کار . بازدید دانشجویی دوره های DBA و MBA آزاد و کاربردی دانشکده کارآفرین دانشکده کارآفرینی