۱۳۹۴ دوشنبه ۹ آذر ساعت : 18:37 بوقت تهران
انتخاب نشریه توسعه کارآفرینی بازارچه کارآفرینی حضور دکتر اندرسون در دانشکده سمینار جشن دانش آموختگان با حضور رهبران کار . بازدید دانشجویی دوره های DBA و MBA آزاد و کاربردی دانشکده کارآفرین دانشکده کارآفرینی