۱۳۹۴ جمعه ۶ شهريور ساعت : 21:35 بوقت تهران
اختتامیه کارگاه ویژه دانشجویان دکتری با حضور پروفس پرفسور پاول دیویدسن رینولدز دیدار پرفسور پاول دیویدسن رینولدز، عضو وابسته هیات نمایشگاه دستاوردهای دانشجویی دوره های DBA و MBA آزاد و کاربردی دانشکده کارآفرین دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران