۱۳۹۶ شنبه ۳۰ دي ساعت : 0:58 بوقت تهران
11 دی، دهمین سالروز تأسیس دانشکده کارآفرینی دانشگا