۱۳۹۶ چهارشنبه ۲۷ دي ساعت : 4:30 بوقت تهران
11 دی، دهمین سالروز تأسیس دانشکده کارآفرینی دانشگا