۱۳۹۵ جمعه ۷ خرداد ساعت : 22:33 بوقت تهران
کارآفرینی ICT برای تأثیر اجتماعی جشنواره رهبران اقدامات دانشگاه تهران در راستای تحقق شعار سال توافق نامه بین دانشگاه تهران و بنیاد حامیان دانشکد Entrepreneur Leader بازارچه کارآفرینی . دوره های DBA و MBA آزاد و کاربردی دانشکده کارآفرین دانشکده کارآفرینی