۱۳۹۴ دوشنبه ۱۳ مهر ساعت : 23:19 بوقت تهران
دانشگاه کارآفرین مراسم معارفه دانشجویی بوی ماه مهر دوره های DBA و MBA آزاد و کاربردی دانشکده کارآفرین دانشکده کارآفرینی نخستین جشن فارغ التحصیلی دانشکده کارآفرینی دیدار پرفسور پاول دیویدسن رینولدز با ریاست دانشگاه