۱۳۹۵ دوشنبه ۲ اسفند ساعت : 2:44 بوقت تهران
شروع فاز دوم پروژه احداث ساختمان دانشکده کارآفرینی چهارمین جشنواره رهبران کارآفرین دومین گردهمایی بین المللی نهمین جلسه هیأت مدیره بنیاد دانشکده کارآفرینی دومین جشن دانش آموختگی دانشجویان دانشکده کارآفرینی کنفرانس فرصت های سزمایه گذاری در ایران پسا تحریم جشنواره رهبران توافق نامه بین دانشگاه تهران و بنیاد حامیان دانشکد Entrepreneur Leader بازارچه کارآفرینی . دوره های DBA و MBA آزاد و کاربردی دانشکده کارآفرین دانشکده کارآفرینی

شروع فاز دوم پروژه احداث ساختمان دانشکده کارآفرینی (1 اسفند)