۱۳۹۹ سه شنبه ۶ خرداد ساعت : 1:52 بوقت تهران
درج مجله انگلیسی زبان پژوهش های جهانی کارآفرینی (T فراخوان ثبت نام DBA فراخوان ثبت نام MBA یکساله استارت آپ فراخوان ثبت نام MBA یکساله بازاریابی دوره جامع بازاریابی دیجیتال ششمین رویداد استارت آپ ویکند دانشکده برگزار شد نخستین برنامه کهاد کارآفرینی

ششمین رویداد استارت آپ ویکند دانشکده برگزار شد