۱۳۹۹ دوشنبه ۱۱ فروردين ساعت : 13:8 بوقت تهران
اکبری مرتضی
اکبری مرتضی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرك تحصيلي: دكتري مهندسی آموزش کشاورزی از دانشگاه تهران
گروه آموزشی: کارآفرینی فناورانه
 • ایمیل: mortezaakbari@ut.ac.ir - drakbari7@gmail.com
 • تلفن: -9126115241-88225003
 • آدرس: تهران- خيابان کارگر شمالي (اميرآباد)-خيابان فرشي مقدم (خيابان شانزدهم)- روبروری سازمان نظام پزشکی- دانشکده کارآفريني دانشگاه تهران-
  کد پستي : 14398143141
 • پروفایل
 • مقالات و کتب
 • پژوهش
 • دروس
 • دانشجویان

جوایز، تقدیرنامه‌ها و افتخارات

جايزه کتاب سال دانشجويي در سال 1388براي کتاب درآمدي بر رويكرد سيستمي در ترويج و توسعه كشاورزي با تأكيد بر نظام دانش و اطلاعات كشاورزي. سطح ملی.

جايزه کتاب سال دانشجويي در سال 1390براي کتاب برنامه‌ريزي ترويجي. سطح ملی.

جايزه کتاب سال دانشجويي در سال 1391براي کتاب نظام نوآوری. سطح ملی.

جايزه کتاب دانشجويي در سال 1390براي کتاب نظام نوآوری. سطح دانشگاه.

دانشجوی پژوهشگر برگزیده 1389. پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران.

نماینده ایران برای شرکت در کنفرانس جوانان سازمان کنفرانس اسلامی. استانبول، (July، 2011)

جایزه کتاب دومین جشنواره فرهنگی، هنری کارگر ایرانی (1394).  کتاب نظریه‌های کارآفرینی. سطح ملی.

 

سوابق آموزشي و فرهنگي

مسئول دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان پرديس كشاورزي و منابع طبيعي از سال 1388.

دبیر کرسی کارآفرینی یونسکو. 1390- 1392

شركت در دوره 40 روزه آموزشي طرح ولايت. 1382.

شركت در كارگاه آموزشي پرورش قارچ‌هاي صدفي- شيراز. 1384.

 

نرم افزار

آشنایی با نرم‌افزارهای تخصصی  SPSS، AMOS، Lisrel،  Nvivo, Maxqda-، ATLAS.ti، Process-VoSviewer-HLM-. کتب
 1. علي اسدي، مرتضي اكبري، ابوالقاسم شريف‌زاده، امير علم‌بيگي (1388). رويكرد سيستمي در ترويج و توسعه كشاورزي با تأكيد بر نظام دانش و اطلاعات كشاورزي. جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران. 449ص. چاپ دوم.
 2. علي‌اصغر ميرك‌زاده، علي‌اسدي و مرتضي اكبري(1390). برنامه‌ريزي ترويجي. دانشگاه رازي كرمانشاه. 399ص. چاپ دوم.
 3. سید مصطفی رضوی و مرتضی اکبری (1392). نظام نوآوری. دانشگاه تهران. 414ص. چاپ دوم.
 4. سیدمحمد مقیمی، یوسف وکیلی و مرتضی اکبری (1392). نظریه‌های کارآفرینی. دانشگاه تهران. 420ص. چاپ چهارم.
 5. سید مصطفی رضوی، مرتضی اکبری، مرتضی جعفراده و محمدرضا زالی (1392). بازکاوی روش تحقیق آمیخته. دانشگاه تهران. 556 ص. چاپ دوم.
 6. مرتضی اکبری، فاطمه‌السادات غفوریان (1393). تحلیل داده‌های کیفی با استفاده از نرم‌افزار Atlas.ti. دانشگاه تهران.چاپ دوم 
 7. مرتضی اکبری، زهرا فزونی، ضرغام عبدالهی‌پور، سارا جعفری، نیلوفر مسروری (1394). راهنمای روش‌های آمیخته در پژوهش‌های رفتاری و اجتماعی. دانشگاه تهران.چاپ دوم
 8. مرتضی اکبری، ضرغام عبدالهی‌پور، فرزاد قاسم‌زاده (1394). راهنمای عملی کارآفرینان اجتماعی. جهاد دانشگاهی.
 9. مرتضی اکبری، الهام ذره‌پرور شجاع، امین ذره‌پرور شجاع (1394). مدیریت نوآوری و محصول. دانشگاه تهران.چاپ دوم
 10. مرتضی اکبری، حميد پاداش، محسن محمدی (1394). راهنمای نوآوری باز و جمع‌سپاری. جهاد دانشگاهی.
 11. محمدشريف شريف زاده، غلامحسين عبداله زاده، علي مبيني دهکردی و مرتضي اكبري (1395). كارآفريني و پايداري: به سوي كارآفريني پايدار. جهاد دانشگاهي.
 12. مرتضي اكبري، حميد پاداش، علي نيکونسبتي (1396). اُفق‌هاي جديد در نوآوري باز. دانشگاه تهران.
 13. مرتضي اكبري، حجت شکيبا، نيلوفر رضايي، آلا خسرواني (1396). تکنيک‌های تحليل کسب‌وکار. دانشگاه تهران.چاپ دوم
 14. مرتضي اكبري، راضيه اکبری (1395). درآمدي بر پژوهش روش آميخته. انتشارات جامعه‌شناسان/ روش‌شناسان.
 15. مرتضي اكبري، هومان تامپي (1395). چارچوب پياده‌سازي دفتر مديريت پروژه. انتشارات ترمه.
 16. 
  مرتضي اكبري، هومان تامپي (1395). مدل كسب وكار مجازي. انتشارات همراه علم و آوند دانش.
 17. مرتضي اكبري، ابوالقاسم عربيون، حسين يکه، حميد خلجي (1396). نوآوري و كارآفريني. انتشارات ادیبان روز.
 18. مرتضی اکبری، سید نواب حسینی منش، حجت شکیبا، مژگان دانش. (1397). راهنمای مدل کسب‌وکار. انتشارات جهاد دانشگاهی.  
 19. کامبيز طالبي، مرتضي اكبري، محمد عليشاهي (1397). رشد به واسطة نوآوري: مديريت کسب‌وکارهای مبتني بر فناوری. انتشارات ترمه.
 20. مرتضی اکبری، معصومه شفعتی، شكوه ديباجي فروشاني، مهدیه السادات میرترابی، الهام صالحی و سیده زهرا کاظمی‌نژاد (1397). راهنمای پژوهش  روش‌های آمیخته و چندروشی. جامعه‌شناسان.1028ص.
 21. Bagheri, A. Akbari, M. Zolfaghari, A. Razi, S. (2018). Entrepreneurship research in Iran: Current trends and future agendas. Book chapter


ISI مقالات علمی پژوهشی،
 1. Abbasi, E. Akbari, M. Tajeddini, K. (2015). Organizational Learning Capabilities: Evidence from the Iranian Agricultural Higher Educational System. Iranian Journal of Management Studies (IJMS). Vol. 8, No. 1. pp: 117-138
 2. Akbari, M, and Asadi, A. (2008). A comparative study of Iranian consumers’ versus Extension Experts’ Attitudes towards Agricultural organic products (AOP). American Journal of Agricultural and Biological Sciences. Vol 3 (3): 551-558.
 3. Akbari, M. Abasi, E. Rostami, F. Tajeddini, K. (2013). Participation of Religious leaders in Agricultural Educational Programs (AEPs): Applying the Theory of Planned Behavior. MEJM. Vol 1.No2. 140-156.
 4. Akbari, M. Asadi, A, Shabanali Fami, H. (2008). Challenges of Wheat Consulting Engineers (WCEs) in providing an Agricultural Advisory Service- A Case Study in Esfahan Province, –Iran. Journal of extension systems. Volume 24 (1) 106-110.
 5. Akbari, M. Asadi, A. Pouratashi, M. Kalantari, Kh. (2011). Determinants of public participation in management activities of local parks. International Journal of Environmental Sciences. Volume 2, No 2, 2011.
 6. Akbari, M. Asadi, A. Shabanali Fami, H. and Alambaigi, A. (2008). Improvement mechanisms of wheat consultant engineers (WCEs) project In Iran. American journal agricultural and biological science. Vol 3 (2): 511-516.
 7. 
  Akbari, M. Danesh, M. Dolatshah, P. Khosravani, A. (2019) Moderating Role of International Environmental Hostility between International Corporate Entrepreneurship and Performance in Halal Food Industry. JAST.  Impact Factor: 0.89
 8. Akbari, M. Fozouni, Z. Giovanni P. Maleksaeidi, K.  An extended model of Theory of Planned Behavior to investigate highly-educated iranian consumers’ intentions towards consuming genetically modified foods. J. Cleaner production. 227-1-2019. Impact Factor: 6.395
 9. Akbari, M. Hosseini, S.M., Ziyae, B. (2015). Human Resource Development: A Model for Agricultural Faculty Members in Iran. IJAMD. Volume 6, Issue 2, Spring 2016, Page 131-143
 10. Akbari, M. Sakhdari, K. Danesh, M. Organizational Preparedness for Corporate Entrepreneurship and Performance: A moderated mediation model. JAST. Accepted Impact Factor: 0.89
 11. Akbari, M. Seyyed Amiri, N.  Imani, S. and Rezaeei, N. And Foroudi, P. (2017) Why Leadership Style Matters: A Closer Look At Transformational Leadership And Internal Marketing. The Bottom Line. (Accepted/In Press)
 12. Akbari, M., Mehrali, M., SeyyedAmiri, N., Rezaei, N. and Pourjam, A. (2019), "Corporate social responsibility, customer loyalty and brand positioning", Social Responsibility Journal, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/SRJ-01-2019-0008
 13. Akbari, M., Rostami, F. & Rezaei, A. (2015) Determinants of Farmers’ Participation in Horticulture-based Extension Programs in Iran: Application of the Theory of Planned Behavior. International Journal of Agricultural Management and Development, 5 (2), 141-151. doi:10.5455/ijamd.159883
 14. Asadi, A. Akbari, M, Shabanali Fami, H. and Alambaigi, A. (2008). An Assessment of Farmers ‘Willingness to pay for Wheat Consultant Engineers project (WCEsP): in Iran. American Journal of Agricultural and Biological Science 3(4): 673-678.
 15. Asadi, A. Akbari, M. Kalantari, KH. Rezaei, A and Hashemi, SM. (2010). Prediction of farmers' attendance at horticultural Extension Programs in Iran: the Application of the Theory of Planned Behavior. Journal of Food, Agriculture & Environment. Vol8 (3&4) 671-678   Impact Factor: 0.517
 16. Asadi, A. Akbari, M. Mohammadi, Y. and Hossaininia, G.H. (2010). Agricultural Wheat Waste Management in Iran. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 4(3): 421-428.
 17. Asadi, A. Akbari, M. Shabanali Fami, H. Iravani, H. Rostami, F. and Sadati, A. (2008). Poverty Alleviation and Sustainable Development: The role of Social Capital. Journal of Social Sciences 4 (3): 202-215.
 18. Asadi, A. Akbari, M. Sharifzadeh, A. and Hashemi, S.M. (2009). Analysis of factors affecting agricultural organic products diffusion among consumers: perception of extension workers. World Applied Sciences Journal. 6(3).
 19. Bagheri, A. Akbari, M. (2015). The impact of Entrepreneurial Leadership on Nurses' Innovation Work Behavior". Journal of Nursing Scholarship. (Accepted/In Press). IF= 2.66
 20. Bagheri, A. Akbari, M. (2019). Entrepreneurship Research in Iran: A Systematic Review of the Empirical Studies.  Int. J. Business Innovation and Research, Vol. 18, No. 2, 2019
 21. Gholifar, E. Asadi, A. and Akbari, M. Pouratashi, M. (2010). Effective Factors in Agricultural Apple waste in Islamic Republic of Iran. Journal of Human Ecology. 32(1): 47-53.
 22. Hosseini, S .M. Sharifzadeh, A. and Akbari, M. (2009). Causes, Effects and Management Mechanisms of Drought Crisis in Rural and Nomadic Communities in South-Eastern of Iran. Journal of Human Ecology, 27(3): 189-200.
 23. Mirakzadeh, A.A. Akbari, A. Ghiasvand Ghiasy, F. Hashemi, S.M. and Rezvanfar, A. (2012). Attitudes of Iranian consumers' towards agricultural organic products (AOP).  African Journal of Agricultural Research Vol. 7(20), pp. 3088-3095, 26 May. Available online at Http://www.academicjournals.org/AJAR. DOI: 10.5897/AJAR11.094
 24.  Nazarian, M. Ajili, A.A. Akbari, M. Rostami, F. (2013). Knowledge, Attitude and Environmental Safety Behaviors of Vegetable Growers in use of Pesticides in South West of Iran. International journal of Agronomy and Plant Production. Vol., 4 (8), 1844-1854.
 25. Omid, M.H. Akbari, M. Zarafshani, K. Eskandari, G.H. Shabanali Fami, H. (2012). Factors Influencing the Success of Water User Association in Iran: A Case of Moqan, Tajan, and Varamin. Journal of Agricultural Science and Technology. Vol. 14: 27-36 Impact Factor: 0.63
 26. Rezaee, A. Rezvanfar, A. Akbari, M. and Hasanshahi, H. (2008). Job Satisfaction of Agricultural Education Teachers in Yazd Province of Iran. Journal of Agricultural and science technology. 10, (5). Impact Factor: 0.63
 27. Rezvanfar, A, Akbari, M, and Hemmatyar, A.H. (2009). Analysis of communication linkage from livestock research specialists to livestock owners in Iran. Livestock Research for Rural Development. Volume 21, Article #9. Retrieved January 13, from http://www.lrrd.org/lrrd21/1/rezv21009.htm.
 28. Rezvanfar, A, Samiee, A. Akbari, M, and Olhan, A. (2011). Constraints analysis of factors affection application of organic farming practices by small farmers in Iran. Journal of Extension systems. Vol (27). June.
 29. Seyed Mohamad Hadi Razavi; Ghasem Ramezanpoor Nargesi; Hojatallah Hajihoseini; Morteza Akbari (2016). The impact of technological innovation capabilities on competitive performance of Iranian ICT firms. IJMS. Volume 9, Issue 4, autumn 2016, Page 855-882.
 30. Sharifi, M. Sharifzadeh, A. Akbari, A. and Hashemi, S.M. (2008). Investigation of information sources and communication channels in IPM rice farming in Fars province, Iran. Journal of Technology and Education in Nigeria. Volume 4, No.2.
 31. Sharifi, M. Sharifzadeh, A. Akbari, M. Hashemi, S.M. (2008). Studying Integrated Pest Management (IPM) Rice farming Practices in Marvdasht County, Iran: a baseline survey. American-Eurasian Journal of Sustainable Agriculture, 2(2): 158-164.
 32. Sharifzadeh, A. Akbari, M. Sharifi, M. Rezaee, A. and Asadi, A. (2008). Systemic Model of Developing Agricultural Advisory Services in Iran. Journal of Technology and Education in Nigeria. Volume 4, No.2.
 33. Shojanoori, F. Jamali, M. Honarbakhsh., F. Shojanoori, N. Akbari. M. (2015). An Analysis of the Environmental Factors Influencing the Handicraft Development. Social Behavior and Personality: an international journal. 43(2) 150-171.
 34. Zarafshani, K. Rostamitabar, F. Hosseininia, Gh. Akbari, M. and Azadi, H. (2010). Are Agricultural Production Cooperatives Successful? A Case Study in Western Iran. American-Eurasian Journal of Agricultural & Environmental Sciences. Volume 8 Number 4.
 35. اسدي، ع. قلي‌فر، ا. و ‌اکبري، م. (1391). شناسایی عوامل موثر بر ضايعات سيب در استان زنجان. مجله اقتصاد و توسعه کشاورزي ایران. دوره 2.43. شماره2. 292-281.
 36. اسدي، ع. کلانتری، خ. ‌اكبري، م. مطیعی، ن. و شریفی، ا. (1389). امكان‌سنجي مديريت همیارانه‌ای پاركها در شهرستان كرج: مطالعه منطقه 9. مجله علوم منابع طبيعي ايران (محیط زیست). جلد 69.
 37. اسکندري، غ.ح. اميد، م.ح. شعبانعلي فمي، ح. و اکبري، م. (1388). تحليل اثرات تشكل‌هاي آب‌بران بر بهبود مديريت آبياري و وضعيت اقتصادي- اجتماعي خانوار. فصلنامه انجمن آبياري و زهكشي ايران. شماره1. جلد3. ص13-24.
 38. اكبري، م.  دانش، م. (1398). تأثیر بریکولاژ بر کارآفرینی سازمانی: با تبیین نقش میانجی شناسایی فرصت. مجله اقتصاد و توسعه کشاورزي ایران. پذیرش
 39. اكبري، م. (1397). اعتبارسنجي در پژوهش های کمّي، کيفي و آميخته. روش شناسي علوم انساني. 24(94). صص23-45. http://method.rihu.ac.ir/article_1448.html
 40. اكبري، م. اسدي، ع. شعبانعلي فمي، ح. و اسكندري، ج. (1387). تبيين چالش‌هاي طرح مهندسين ناظر گندم از ديدگاه كارشناسان مسئول طرح. مجله علمي كشاورزي. دانشگاه شهيد چمران اهواز. جلد 31. شماره2. ص 159-176.
 41. اكبري، م. اسدي، ع. شعبانعلي‌فمي، ح. (1387). تحليل سازوكارهاي بهبود طرح مهندسين ناظرگندم. مجله کشاورزي. پرديس كشاورزي ابوريحان. سال دهم. شماره 1. ص 27-42.
 42. ‌اكبري، م. اسدي، ع. شعبانعلي‌فمي، ح. و اسكندري، ج. (1388). چالش‌هاي طرح مهندسين ناظر گندم از ديدگاه مهندسين ناظر. مجله علوم ترويج و آموزش کشاورزي. جلد6.
 43. اكبري، م. اسدي، ع. و موسوي، س.س. (1387). تحليل عوامل بازدارنده طرح مهندسين ناظر گندم مطالعه موردي استان اردبيل. مجله علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان. آذر و دي‌ماه.
 44. اكبري، م. آهنگر، الف. هوشمندزاده، م. طهماسبي، ر. (1396). تأثير تفاوت های جنسيتي در قصد کارآفرينانه دانشجويان دانشکده ی کارآفريني. مجله آموزش مهندسي ايران. دوره 19، شماره 73، بهار، صفحه 45-65.
 45. اكبري، م. ايماني، ص. محمودی، ر. عابدی، ه. طلوع، ه. (1396). اثرات ساختار شبکه، ذخيره دانش و ظرفيت جذب بر عملکرد نوآورانة شرکت های دانش بنيان شهر تهران: آزمون مدل ميانجي. فصلنامه علمی- پژوهشی نوآوری و ارزش‌آفرینی.6-12. صص 1-20.
 46. اكبري، م. بابااكبري ساري، م. فخارزاده، س.ا. ايرواني، ه. علم بيگي، ا. و نامدار، ر. (1387) بررسي نگرش كارشناسان كشاورزي در مورد مولفه‌هاي موثر در مصرف محصولات ارگانيك كشاورزي در بين مصرف‌كنندگان. مجله کشاورزي. پرديس كشاورزي ابوريحان. سال دهم. شماره 1.ص 13-26.
 47. اكبري، م. ذره‌پرور، ا. پاداش، ح. علیزاده، ش. (1397).تأثیر نوآوري باز واردشونده و خارج‌شونده بر عملكرد نوآوري در شركت‌هاي فناوري‌اطلاعات و ارتباطات. مدیریت توسعه فناوری.  دوره 6، شماره 3، پاییز، صفحه 157-184
 48. اكبري، م. مژگان دانش، پیمان دولتشاه (1398). تأثیر شبکه‌های اجتماعی آنلاین بر عملکرد نوآوری کسب‌وکارهای خانگی: نقش میانجی ظرفیت‌ نوآوری. فصلنامه نوآوری و ارزش‌آفرینی.  
 49. اكبري، م. مژگان دانش، کمال سخدری (1396). پیمان دولتشاه. تأثیر آمادگی سازمان برای کارآفرینی سازمانی بر عملکرد مالی و عملکرد نوآوری سازمان‌ها: نقش میانجی گرایش کارآفرینانه. مدیریت توسعه فناوری. 5-1 صص 146-123.
 50. اكبري، م. نادر سید امیری، مریم مهرعلی، مژگان دانش (1398). تاثير مسئوليت اجتماعي شركتی بر وفاداري مشتری و جايگاه برند: میانجی ارزش مشتري. گردشگری و توسعه.  
 51. اكبري، م. و اسدي، ع. (1387). بررسي عوامل پيشبرنده طرح مهندسين ناظر گندم. مجله علوم كشاورزي ايران. فروردين 1387. جلد 39. شماره 2.
 52. اکبری، م. اسدي، ع. رضایی، ع. عبدالهي، ض. (1393). تحليل عوامل تأثيرگذار بر تمایل و شرکت باغداران در کلاسهاي آموزشي- ترویجي در استان آذربایجان غربي. سال3. شمارة7، 74-63.
 53. اکبری، م. اسدي، ع. شعبانعلی فمی، ح و حیاتی، د.(1392). تحليل چالش‌ها و سازوكارهاي بهبود طرح مهندسين ناظر گندم در استان اصفهان: مقايسه ديدگاه‌ها. تحقیقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران. دوره 4-22-1. 189-175.
 54. اکبري، م. اسدي، ع. موسوي، س.س و سوختانلو، م. (1388). بررسي نگرش کارشناسان و مديران جهاد کشاورزي نسبت به طرح مهندسين ناظر گندم. با تأکيد بر مسايل و مشکلات. مجله علوم ترويج و آموزش کشاورزي، جلد5. شماره1.
 55. اکبری، م. حسيني، س.م. حجازی، س.ی. رضوانفر، ا. (1392). اعتبارسنجي مولفه‌هاي توسعه منابع انساني: مطالعه اعضاي هيأت علمي دانشکده‌هاي کشاورزي. تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، دوره 44 ، شماره 4، زمستان 1392 ، 444-413.
 56. اکبری، م. حسيني، س.م. حجازی، س.ی. رضوانفر، ا. (1392). تحلیل سازوکارهای بهبود توسعه منابع انسانی: مطالعه اعضای هیأت علمی دانشکده‌های کشاورزی. فصلنامه مدیریت دولتی. دانشگاه تهران. دوره 6.شماره1. 44-25.
 57. اکبری، م. حسيني، س.م. حجازی، س.ی. رضوانفر، ا. (1392). مقايسه‌ مدل‌‌بندي ساختاري فرايند توسعه اعضاي هيأت علمي در دانشکده‌هاي کشاورزي. فصلنامه پژوهش مديريت آموزش كشاورزي. شماره 24. 58-44.
 58. اکبری، م. راغب، ف. ذوالفقاری، ع. کلانکی، ا. رازی، س. (1394). ترسیم نقشه‌ دانش کارآفرینی ایران بر مبنای مقالات علمی و پژوهشی در ایران. نشریه مدیریت فرهنگ سازمانی. دوره 13، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 1091-1112
 59. اکبری، م. رشادی، م.س. پاداش، ح. کریمیان، م. (1398). شناسایی و اولویت‌بندی فرصت‌های کسب‌و‌کار در منطقهی آزاد تجاری ارس. مجله پژوهش‌های جغرافیای انسانی.  
 60. اکبری، م. شکیبا، ح. زهتابی، م. (1391). رابطة باورهاي مذهبي و تمايل به کارآفريني: مطالعة موردي دانشجويان دانشکده‌هاي کارآفريني و کشاورزي. فصلنامه توسعه کارآفرینی. توسعه كارآفريني، سال پنجم، جلد چهارم، زمستان.
 61. اکبری، م. شکیبا، ح. ضیائی، م.ص. مرزبان، ش.م. رازی، ر. (1392). بررسی رابطة سلامت سازمانی با کارآفرینی سازمانی: مطالعة موردی کارکنان دانشگاه تهران. فصلنامه مدیریت دولتی. دانشگاه تهران. دوره 5. شماره1. 20-1.
 62. اکبری، م. فهام. ا. (1394). مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکتی و اخلاق کسب‌وکار در بنگاه‌های بخش کشاورزی.  نشريه اخلاق در علوم و فناوری.سال يازدهم. شماره3.
 63. اکبری، م. فهام. ا. (1394). نقش ارزش‌های فردی و اخلاق کسب‌وکار بر مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکتی در بنگاه‌های بخش کشاورزی. تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران.  دوره 47 ، شماره 1 ، فروردين، صفحه 197 - 209 .
 64. اکبری، م. مخبردزفولی، ع. رضایی، ع. شکیبا، ح. (1392). ارزیابی راه‌کارهاي توسعه خلاقيت در کارکنان مرکز آموزش جهاد کشاورزي: بررسی موردی موسسه آموزش عالي امام خميني (ره). فصلنامه پژوهش مديريت آموزش كشاورزي. شماره 26. 13-3.
 65. اکبری،م. صاحب‌ایمانی، م. قباد نژاد، م. رحیمی، ر. ( 1394). ارتباط میان رهبری تحول‌آفرین، بازاریابی داخلی و گرایش کارآفرینانه‌ (مورد مطالعه: شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب). فصلنامه توسعه کارآفرینی. دوره 8، شماره 3 ، پاييز.571-590.
 66. اکبری،م. غلامزاده، ر. آراستی، ز. (1394). نیازسنجی آموزشی جوانان روستایی شهرستان ورامین در زمینة کارآفرینی برای راه‌اندازی کسب‌و‌کارهای صنایع‌دستی روستایی. پژوهش‌های روستایی. دوره 6، شماره 2، تابستان.
 67. اکبری،م. غلامزاده، ر. شامانیان، م. (1394). نيازسنجي آموزشی شایستگی‌های جوانان روستايي در زمینه کسب‌و‌کارهاي صنايع دستي(مطالعه موردی: شهرستان ورامين). فصلنامه پژوهش مديريت آموزش كشاورزي. 7 ( 35) 125 - 139 . 
 68. اميد، م.ح. اسکندري، غ.ح. شعبانعلي فمي، ح. و اکبري، م. (1388). واكاوي مشكلات تشكل‌هاي آب‌بران در فرآيند انتقال مديريت آبياري. مجله تحقيقات آب و خاك ايران. دوره 40، شماره 1.ص167-175.
 69. بابااكبري ساري، م. ‌اسدي، ع. اكبري، م. فخارزاده، س.ا. و سوختانلو، م. (1387). بررسي نگرش مصرف‌كنندگان و عوامل موثر بر پذيرش محصولات ارگانيك. مجله اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران. جلد 39. شماره 2.
 70. بصیرت، م. اکبری،م. صاحب‌ایمانی، م. دهقان نجم­آبادی، ع. (1394). تأثیر فرهنگ ‌سازمانی بر تعهد سازمانی: نقش میانجی گرایش کارآفرینانه. نشریه مدیریت فرهنگ سازمانی. دوره 14 ، شماره 3 ، زمستان، صفحه 625 - 647 .
 71. حاجی‌میررحیمی، د. مخبردزفولی، ع. غلامی، ح. اکبری، م. نوروزی،ع. (1393). بررسی راهکارهای توسعه توانمندی‌های کارآفرینانه دانشجویان دوره‌های علمی-کاربردی کشاورزی: مورد مطالعه، مرکز آموزش امام خمینی. تحقیقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران. دورة 46 ( 2 ( ، تابستان، ص 231 – 217 .
 72. حسيني، س.م. شريف‌زاده، ا. غلامرضايي، س. و ‌اکبري، م. (1390). تحليل علل، پيامدها و سازوكارهاي مديريت بحران خشكسالي در جوامع روستايي و عشايري: مطالعه جنوب شرقي ايران. مجله اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران. دوره 2-42-شماره 2.
 73. خسرواني، ا. غلامرضايي، س. رحيميان، م. اكبري. م (1395). تحليلي بر عوامل مؤثر بر توسعه کارآفريني سازماني در تعاوني ها. مجله کارآفريني در کشاورزی. دوره 3، شماره 4، زمستان.
 74. دیانتی، م. کریمی، ا. اكبري، م. (1397). تأثیرخودکارآمدی کارآفرینانه بر تشخیص فرصت‌ها: با ملاحظه نقش اشتیاق کارآفرینانه. توسعه کارآفرینی. 11(1)80-61.
 75. رازي، س. اکبري،م. شکيبا، ح. مرزبان، ش. (1394). رابطه معنويت در کار و سلامت سازماني با کارآفريني سازمانی. فصلنامه علمی- پژوهشی اخلاق در علوم و فناوری.  10 ( 2 ) 132 – 110.
 76. رضايي، ن. اكبري، م. پاداش، ح. (1396). ترسيم نقشه ی دانش نوآوری ايران براساس مقالات علمي و پژوهشي و پايان نامه های فارسي. فصلنامه توسعه کارآفريني. 10-3.صص 456-437
 77. شجاع نوری، ف. جمالي، م. شجاع نوری، ن. هنربخش، ف. و اكبري، م. (1395). عوامل موثر برتوسعه کسب وکار صنايع دستي، مورد کلاش /گيوه کردستان. پژوهش و برنامه ريزی روستايي. سال 5، شماره 2. شماره پياپي 14 .
 78. طهماسبي، ر. اكبري، م. هوشمندزاده، م. آهنگر، الف. (1396). تأثیر آموزش‌های کارآفرینی بر رفتار کارآفرینانة دانشجویان حضوری و مجازی دانشکدة کارآفرینی دانشگاه تهران. فصلنامة آموزش مهندسی. 19-75- صص 128-103.
 79. عباسی، ع. اکبری، م. (1390). بررسي تمايل روحانيون براي مشارکت در برنامه‌هاي آموزشي و ترويجي کشاورزي و منابع‌طبيعي. تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران، سال چهل و دوم، شماره 3.
 80. عباسی، ع. اکبری، م. (1390). نيازهاي آموزشي و ترويجي و مسائل و مشکلات روحانيون براي مشارکت در برنامه‌هاي آموزشي و ترويجي کشاورزي و منابع طبيعي. فصلنامه روستا و توسعه. سال 14. شماره 4. زمستان 1390. صص104-85.
 81. عليايي، م.ص. رضوانفر، ا. و اكبري، م. (1388) تحلیل عوامل اقتصادي و اجتماعي موثر بر سهم زنان روستايي از درآمد خانوار. مجله علوم كشاورزي گرگان. جلد شانزدهم، ویژه نامه 1- الف.
 82.  غلامرضايي، س. خسرواني، ا. رحيميان، م. اكبري. م (1395). تحليل موانع توسعه کارآفريني سازماني در تعاونيهای کشاورزی؛ با رويکرد کيفي تئوری بنياني. فصلنامه تعاون و کشاورزی. دوره 5، شماره 19 ، پاييز، صفحه 167 - 189 .
 83. غياثوند غياثي، ف. ميرك زاده، ع. اکبری، م. (1392). تحليل رفتار گندم كاران استان قزوين نسبت به طرح مهندسين ناظر گندم: كاربرد نظريه رفتار برنامه ريزي‌شده. مجله پژوهش‌های ترویج و آموزش کشاورزی. 22. 3. 21-37.
 84. محقق،م. اکبری، م. مرزبان، ش. رابطه رهبري معنوي با کارآفرینی سازمانی در پرديس هنرهاي زيبا دانشگاه تهران. فصلنامه توسعه کارآفرینی.  دوره 8، شماره 4 ، صفحه 709 – 727.
 85. مختاری، ح. اكبري، م. مرادی، م.ع. (1398). تأثیر نوآوری خدمات بر عملکرد آژانس‌های مسافرتی در شهر تهران: نقش میانجی کیفیت خدمات و رضایت مشتری. گردشگری شهری.  
 86. مرادی، م.ع. اكبري، م. بشارتی، ف. ت(1397). تأثیر سرمایه‌ انسانی بر نوآوری: مطالعه تطبیقی کشورهای درحال توسعه و توسعه‌یافته. سیاست‌های راهبردی کلان. http://www.jmsp.ir/article_59872.html
 87. مسيبي، م. ملكي، م. رستمي، ف. اکبري، م. عباسی، ع. (1391). بررسي دلايل غيرفعال‌شدن تعاونيهاي مرتعداري استانهاي شمال غرب کشور. مجله علمی و پژوهشی مرتع. سال ششم. شماره دوم.
 88. یدالهی فارسی،ج. برادران، م.ص. حجازي، س.ر. اكبري، م. (1397). بسط مفهوم شایستگی کارآفرینان فناور با رویکردي تفسیري؛ یک پژوهش پدیدارشناسانه. سیاست علم و فناوری. سال دهم، شماره 3، پاییز.
مقالات دانشنامه
 1. مرتضی اکبری. عامر دهقان نجم‌آبادی. نوآوری باز در تعاونی‌ها. دانشنامه تعاون.
 2. مرتضی اکبری. ضرغام عبدالهی. توسعه تعاون. دانشنامه تعاون.
 3. مرتضی اکبری. مجید نصیری. تعاون در اسلام. دانشنامه تعاون.
 4. مرتضی اکبری. راشین حاتمی، مریم شامانیان. کارآفريني و تعاون. دانشنامه کسب‌وکار.
 5. مرتضی اکبری. مریم شامانیان. الگویی برای تبیین نقش کسب‌وکار خانگی در توسعة کارآفرینی. دانشنامه کسب ‌وکار خانگی.
 6. مرتضی اکبری. نازی داودی. خود‌اشتغالي شهري از‌ طريق كسب‌و‌كار خانگي. دانشنامه کسب‌وکار خانگی.
 7. مرتضی اکبری. مریم شامانیان. نمونه‌هايي از كارآفريني زنان در كسب‌و‌كارهای خانگي ايران. دانشنامه کسب‌وکار خانگی.
 8. مجید میرزایی قزاآنی. مرتضی اکبری. روش تأمین مالی خرد و نقش آن در توسعه کسب‌وکارهاي خانگی و کاهش فقر.
 9. مرتضی اکبری. ضرغام عبدالهی. پيوندهاي خانوادگي. دانشنامه کسب‌وکار خانگی.
 10. مرتضی اکبری. مهدی مهدی. فناوری آموزشی. دانشنامه آموزش عالی.
 11. مرتضی اکبری. عاطفه ذوالفقاری. سمیرا رازی. آموزش کارآفرینی در آموزش عالی. دانشنامه آموزش عالی.
 12. مرتضی اکبری. صاحب ایمانی. برنامه‌ی درسی پنهان. دانشنامه آموزش عالی.
 13. مرتضی اکبری. مهدی مهدی. سیر تحول آموزش عالی در ایران. دانشنامه آموزش عالی.
 14. مرتضی اکبری. صاحب ایمانی. فنّاوری اطلاعات و ارتباطات و آموزش عالی. دانشنامه آموزش عالی.


Conference Paper
 1. Ahmadi, A. Peyrowi, M. and Akbari. M. (2008). Historical Backgrounds and Evolution of Environment and Natural Resources Management Laws and Organization in Iran. The International Conference on Environment, Penang, Malaysia, 15-17 December.
 2. Akbari, M.  Rezvanfar, A. Asadi, A. (2008). Application of Knowledge Management to the Innovation Process: A Paradigm for Increasing Achievement of Organizations. 5th international symposium workshop on knowledge management& innovation in higher education. 24-25 August, held in university of Tehran.
 3. Rezvanfar, A., Akbari, M. and Hemmatyar, A. H. (2008). Analysis of Communication Linkage from Extension Personnel to Livestock Owners in Iran. In the International Conference on Agricultural Extension, 15-19 June, Held in University Putra Malaysia, Kuala Lumpur, Malaysia.
 4. ابوالقاسم عربیون. مرتضی اکبری. الهه براری. عوامل تاثیرگذار بر رفتار اطلاع‌یابی کارآفرینان صنعت گیاهان دارویی. اولین کنفرانس  سلامت.5-7 آگوست 2014. اصفهان.
 5. ابوالقاسم عربیون. الهه براری. مرتضی اکبری. بررسی عوامل تأثیرگذار در انتخاب و استفاده منابع اطلاعاتی در رفتار اطلاع‌یابی کارآفرینان صنعت گیاهان دارویی. کنفرانس بین‌المللی مدیریت در قرن 21. تهران 16-17 مرداد 1393.
 6. احمدي، ع. رضايي، ع. ‌اكبري، م. و پيروي، م. (1385). نقش ترويج منابع طبيعي در توسعه پايدار زيست بوم‌هاي مرتعي. اراک. سومين همايش دستاوردهاي علمي دانشگاه آزاد. دي ماه.
 7. اسکندري، غ.ح. اميد، م.ح. شعبانعلي فمي، ح. و اکبري، م. (1387). ارزيابي تشكل آب‌بران مطالعه موردي شبكه تجن. سومين کنفرانس مديريت منابع آب ايران. تبريز 23- 25 مهرماه.
 8. اکبري، م. (1388). بازنگري روش‌هاي پژوهش در ترويج، آموزش و توسعه كشاورزي: حركت به سوي روش‌شناسي تركيبي. سومين کنگره علوم ترويج و آموزش کشاورزي و منابع طبيعي ايران. مشهد. 11-12 اسفند.
 9. اكبري، م. رضايي، ع. و احمدي، ع. (1385). فقر، تخريب محيط زيست و توسعه پايدار. اراک. سومين همايش دستاوردهاي علمي دانشگاه آزاد. دي ماه.
 10. اكبري، م. و اسدي، ع. (1385). بررسی چالشهاي كشاورزي نوين بر خاك و محيط زيست. مجموعه مقالات همايش خاک، محيط زيست و توسعه پايدار، کرج، 17 و 18 آبان.
 11. اميد، م.ح. اسکندري، غ.ح. شعبانعلي‌فمي، ح. و اکبري، م. (1388). تحليل مؤلفه‌هاي مشاركت كشاورزان در شبكه آب‌بران. همايش ملي رويکردهاي نوين مشارکت مردمي در مطالعه، ساخت، بهره‌برداري. 7و8 بهمن ماه.
 12. رضايي، ع. ‌اكبري، م. و ‌احمدي، ع. (1385). بررسي راهبرد مديريت منابع‌طبيعي براي كشاورزان خرده‌پا. اراک. سومين همايش دستاوردهاي علمي دانشگاه آزاد. دي‌ماه.
 13. رضايي، ع. ‌اكبري، م. و اسدي، ع. (1385). اصلاح ساختار نظام بهره‌برداري خرد و دهقاني، راهبرد توسعه پايدار كشاورزي. تهران. وزارت جهاد کشاورزي. همايش نظام‌هاي بهره‌برداري.12-13 اسفند.
 14. علم بيگي، ا. و ‌اکبري، م. (1387). بررسي مولفه‌هاي کارآفرينانه تعاوني‌هاي گاوداري شهرستان همدان. تهران. 24-25- مهرماه.
 15. ‌فرجي، ذ. عليخاني، ح. ثواقبي، غ. و اکبري، م. (1386). بررسي کارايي کود آلي ورمي‌کمپوست در تأمين آهن موردنياز گياه. تهران. اولين همايش ملي حفاظت محيط‌زيست و توسعه پايدار روستايي. 7-8 اسفندماه. تهران
 16. قلي‌فر، ا. اسدي، ع. و اکبري، م. (1388). تحليل عوامل موثر بر ضايعات سيب در استان زنجان. سومين کنگره علوم ترويج و آموزش کشاورزي و منابع طبيعي ايران. مشهد. 11-12 اسفند.


طرح هاي پژوهشي
 1. ‌اسدي، ع. ‌اكبري، م. کلانتري، خ. (1388). امکان‌سنجي مديريت مشارکتي پارکها در شهرستان کرج. همكار اصلي طرح. پايان يافته.
 2. ‌اسدي، ع. کلانتري، خ. ‌اكبري، م. موسوي، س.س. رضايي، ع. و فرجادنيا، ک. (1387). كاربرد تئوري رفتار برنامه‌ريزي‌شده در پيش‌بيني (دستيابي) مشاركت كشاورزان در برنامه‌هاي ترويجي: مطالعه موردي باغداران آذربايجان غربي. همكار اصلي طرح. پايان‌يافته.
 3. اکبري، م. عباسي، ع. خاک، ع. (1388). بررسي تمايل روحانيون براي شرکت در برنامه‌هاي آموزش کشاورزي و منابع طبيعي. مجري مشترک طرح. طرح ملي پايان‌يافته.
 4. ‌اميد،‌ م.ح. ‌شعبانعلي فمي،ح. ‌اسكندري، غ.ح. و اكبري، م. (1386). بررسي و ارزيابي عملکرد تشکل‌هاي آب بران در انتقال مديريت آبياري (IMT) مطالعه شبكه‌هاي تجن، مغان و ورامين. دانشگاه تهران- همكار اصلي طرح. طرح ملي پايان‌يافته.
 5. رضوانفر، ا. اكبري، م. باباجاني، آ. (1387). تحليل روابط اجتماعي- اكولوژيكي كشاورزي ارگانيك، استان كرمانشاه- شهرستان روانسر. دانشگاه تهران- همكار اصلي طرح. پايان يافته.
 6. مخبردزفولي، ع. اکبري، م. و رضايي، ع. (1389). بررسي عوامل موثر بر بهبود نگرش و مشارکت کارکنان در برنامه‌هاي وزارت جهاد کشاورزي و ارايه الگوي مطلوب. همکار اصلي طرح. طرح ملي پايان‌يافته.
 7. مخبردزفولي، ع. حاجي‌احمدي، ا. اکبري، م. و رضايي، ع. (1389). ارزيابي مؤسسات ارايه‌دهنده خدمات وابسته به وزارت جهاد کشاورزي. همکار اصلي طرح . طرح ملي پايان‌يافته.
 8. مخبردزفولي،ع. اکبري، م. رضايي، ع. و قلي‌فر، ا. (1389). بررسي راهکارهاي توسعه خلاقيت در کارکنان مرکز آموزش جهاد کشاورزي. پايان‌يافته. (طرح ملي).
 9. اکبري، م. الهام فهام. علی داوری (1394). بررسي نقش اخلاق کسب‌وکار و ارزش‌هاي فردي در مسئوليت اجتماعي شرکتي در بنگاه‌هاي بخش کشاورزي. صندوق حمایت از پژوهشگران (مجری، پايان‌يافته

-

 

دروس آموزشی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری

 

مبانی کارآفرینی (کارشناسی)

آمار(کارشناسی ارشد)

روش تحقیق(کارشناسی ارشد)

نظریه‌های کارآفرینی(کارشناسی ارشد)

تحلیل محیط(کارشناسی ارشد)

تئوری‌های نوآوری(کارشناسی ارشد)

نظام نوآوری(کارشناسی ارشد)

روش تحقیق در مدیریت (دکتری)

-