۱۳۹۹ سه شنبه ۱۲ فروردين ساعت : 23:7 بوقت تهران
سعید جعفری مقدم
سعید جعفری مقدم
مرتبه علمی: دانشیار
مدرك تحصيلي: دكتری مدیریت منابع انسانی از دانشگاه تربیت مدرس
گروه آموزشی: توسعه کارآفرینی
 • ایمیل: smoghadam@ut.ac.ir
 • تلفن: 61119244
 • آدرس: تهران، خ کارگر شمالی، خ شانزدهم (فرشی مقدم) دانشکده کارآفرينی دانشگاه تهران
 • پروفایل
 • مقالات و کتب
 • پژوهش
 • دروس
 • دانشجویان

سوابق تحصيلی

عنوان مدرك تحصيلی

محل اخذ مدرک

             كارشناسی مديريت دولتی

             كارشناسی ارشد مديريت دولتی

             دكتر مديريت منابع انسانی

دانشگاه اصفهان

دانشگاه علامه طباطبايی

دانشگاه تربيت مدرس

 

حوزه های محوری پژوهش

- مستندسازی تجارب کارآفرینان و کسب و کارهای کارآفرینانه

- سیاست گذاری و برنامه ریزی توسعه کارآفرینی

- مباحث گوناگون اخلاق در کسب و کار 

 


عضو اصلی تیم راه­ اندازی دانشکده کارآفرینی (Cofounder)

عضو اصلی تیم­ طراحی دوره­ های کارشناسی ارشد و دکتری کارآفرینی در دانشگاه تهران

عضو اصلی تیم طراحی دوره دکتری کارآفرینی (گرایش توسعه کارآفرینی) و طراحی سیلابس دروس این دوره

88/04/01 – 89/12/29

عضو اصلی تیم طراحی دوره کارشناسی ارشد سیاستگذاری توسعه کارآفرینی و طراحی سیلابس دروس این دوره

88/04/01 – 88/09/30

عضو اصلی تیم طراحی دوره کارشناسی ارشد آموزش و ترویج کارآفرینی و طراحی سیلابس دروس این دوره

87/04/01 – 87/09/30

پیشنهاد دهنده و عضو اصلی تیم طراحی دوره کارشناسی مدیریت کسب و کارهای کوچک و طراحی سیلابس دروس این دوره

84/04/01 – 84/12/29

 

 
مسئولیت های علمی در همایش ها و گردهمایی ها

دبير علمی اولين كنفرانس ملي مديريت دانش در ايران (بهمن 1386) www.kmiran.com

رئیس کمیته توسعه پایدار اقتصادی در همایش ملی چشم ­انداز توسعۀ پایدار روستایی (مرداد 1393) دانشگاه تهران

دبیر علمی سمپوزیوم بین المللی مدیریت دانش و نوآوری در آموزش عالی (شهریور 1387) دانشگاه تهران

كتب انتشار يافته

تالیف

 • Jafari-Moghadam, S. (2017) Entrepreneurship Policy in Iran. In: S. Rezaei, L.-P. Dana and V. Ramadani. Iranian Entrepreneurship: Deciphering the entrepreneurial eco-system in Iran and in the Iranian diaspora, Springer Science Press (Chapter book).

 • «رویکردی مستند به کارآفرینی در سازمان­ های خدمات عمومی» (با نگاهی به تجارب یک مدیر اجرایی در وزارت نیرو)، انتشارات دانشگاه تهران، 1395.
 • مستند سازی تجربيات مديران (از ديدگاه مديريت دانش) انتشارات مؤسسه تحقيقات و آموزش مديريت، چاپ اول 1382، چاپ سوم 1389.
 • «گلچینی از اندیشه ­های مدیریت» انتشارات موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت، 1385.
 • «مطالعات موردی» مستند سازی تجربيات مديران در صنعت آب و برق با همكاری آقای دكتر محمد علي بابايی، انتشارات مؤسسه تحقيقات و آموزش مديريت، 1379.

 

ترجمه

 • «کارآفرینی، راه اندازی کسب و کارهای جدید»، نوشته بارینگر و ایرلند، ترجمه با همکاری خانم ها نگار مومنی و نونا مومنی، انتشارات صفار، چاپ اول 1388، چاپ دوم 1392.
 • «كانون­های ارزيابي در مديريت منابع انسانی»، نوشته جورج سی. تورنتون، ترجمه با همكاری آقايان مجيد سليمی و سعيد شهبازمرادی، انتشارات دانشكده كارآفريني دانشگاه تهران، 1386.
 • «مديريت استرس»، نوشته دیوید ای. وتن و کیم اس. کمرون، انتشارات مؤسسه تحقيقات و آموزش مديريت، چاپ اول 1380، چاپ دوم 1384.
 • «مديريت مدرسه محور»، نوشته ابتسام ابوداهو، ترجمه با همكاری خانم آزاده زمانی، انتشارات پژوهشكده تعليم و تربيت، 1383.
 • ویراستاری کتاب خودشناسی مدیران، نوشته دیوید ای. وتن و کیم اس. کمرون، ترجمه دکتر محمدعلی بابایی، انتشارات مؤسسه تحقيقات و آموزش مديريت، چاپ اول 1379، چاپ دوم 1382.
 • عضو هیات تحریریه (Editorial Board)  فصلنامه Middle East Journal of Management  (MEJM)

ISSN (Online): 2050-3644 - ISSN (Print): 2050-3636; MEJM is indexed in: Google Scholar

 • عضو شورای علمی دانشنامه کارآفرینی                
 • عضو شورای علمی دانشنامه کسب و کار خانگی    

 

 

مقالات لاتین

 1. Jafari-Moghadam, S.; Salamzadeh, A. (2017) Do sinior Bankers care about entrpreneurial behavior: Case of sinior managers of Iranian vanguard Banks, World Review of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development, Forthcoming/under press.
 2. Jafari-Moghadam, S.; Zali, M.; Sanaeepour, H. (2017) Tourism Entrepreneurship Policy: a hybrid MCDM model combining DEMATEL and ANP (DANP), Decision Science Letters, Forthcoming/under press, Growing Science press.

 3. Jafari-Moghadam, S. (2017) Entrepreneurship Policy in Iran. In: S. Rezaei, L.-P. Dana and V. Ramadani. Iranian Entrepreneurship: Deciphering the entrepreneurial eco-system in Iran and in the Iranian diaspora, Springer Science Press (Chapter book).
 4. Jafari-Moghadam, S.; Farjadian, A. (2014) Identifying the Characteristics of the Iranian Entrepreneurial Society, European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, No. 62: 158-165.
 5. Mohammadkazemi, R.; Soheili, S.; Taherkhani, F.; Jafari-Moghadam, S. (2014). The Impact of Organizational Climate on Innovation: A Case Study of the Ministry of Sports in Iran, Middle East Journal of Management, 1(4): 313-329.
 6. Jafari-Moghadam, S.; Keyhani, Mohammad (2008) Islam Friendly Entrepreneurship: the case of Iran, ERENET Profile, 3 (4): 34-44.

 

مقالات فارسی

مقالات علمی پژوهشی

 1. شناسایی راهکار­های موثر در افزایش اثربخشی اطلاعاتی وبگاه هتل­ ها: مطالعه موردی هتل­ های برتر شهرهای گردشگرپذیر کشور (با همکاری خانم نوشین هاشمی)، فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات، دوره 8، شمارۀ 4، زمستان 1395، 733-750.
 2. سیاستگذاری توسعۀ کارآفرینی در گردشگری: مطالعۀ تطبیقی کشورهای برگزیده (با همکاری آقایان دکتر محمدرضا زالی و هادی ثنایی­پور)، فصلنامه علمی-پژوهشی سیاستگذاری عمومی، دورۀ 1، شمارۀ 4، زمستان 1394، 48-27.
 3. شناسایی تاثیر جو سازمانی بر نوآوری: مطالعه موردی بانک ملت (با همكاری آقای دکتر رضا محمدکاظمی و خانم سارا سهیلی)، فصلنامه توسعه کارآفرینی، دورۀ 5، شماره 2، تابستان 1391، 86-67.
 4. عوامل بازدارنده قصد کارآفرینانه دانشجویان: مورد مطالعه دانشگاه تهران (با همکاری آقای دکتر محمدرضا زالی و خانم مریم جلیل­ زاده)، فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، شماره­ های 25 و 26، تابستان و پاییز 1390، 51-27.
 5. بازنگری محتوای برنامۀ درسی دوره کارشناسی رشته کتابداری و علوم اطلاع رسانی با هدف توسعۀ نگرش کارآفرینانه (با همکاری خانم سوگل بینش­پور)،‌ دو فصلنامه مطالعات برنامۀ درسی آموزش عالی،‌ دورۀ 3، شمارۀ 5، بهار و تابستان 1391، 68-49.
 6. تاثیر گردشگری بر تقویت نگرش­ های كارآفرينانه در مناطق روستایی: مطالعۀ موردی مقایسۀ روستاهای ابر و ابرسج- شهرستان شاهرود (با همكاري آقايان محمدرضا رضوانی و حميد رحيم اف)،‌ فصلنامه پژوهش های روستايی،‌ دورۀ 1،‌ شماره 5، تابستان 1391، 174-153.
 7. شناسایی عوامل موفقیت مدیران در سازمان های کوچک خدمات عمومی و طراحی مدلی به منظور تبیین این عوامل:مطالعه موردی شرکت­ های آبفای استان اصفهان (با همکاری آقای دکتر سعید شهبازمرادی)، دو ماهنامه علمی-پژوهشی دانشور، دانشگاه شاهد، دورۀ 18، شماره 1-47، تیر 1390، 34-19.
 8. توسعه نگرش کارآفرینانه در کتاب­های درسی: مطالعۀ موردی کتاب­های فارسی دورۀ دبستان (با همكاری خانم آرزوسادات فخارزاده)، فصلنامه توسعه کارآفرینی، دورۀ 3، شماره 11، بهار 1390، 66-47.
 9. ارزیابی مقایسه ­ای نگرش ­های کارآفرینانه: مطالعۀ موردی دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی و مهندسی برق دانشگاه تهران (با همکاری آقای کاوه اعتمادی)، فصلنامه توسعه کارآفرینی، دورۀ 1، شماره 4، تابستان 1388، 182-163.
 10. طراحی نظام مديريت مدرسه محور در ايران (با همکاری دکتر علی­ اصغر فانی)، فصلنامه مدرس علوم انسانی، دانشگاه تربيت مدرس، دوره 6، شماره 3، پاییز 1381، 15-1.

 

مقالات دانشنامۀ کارآفرینی و دانشنامۀ کسب و کارهای کوچک

 1. ارزش افزوده (Value Added دانشنامه کارآفرینی، بنیاد دانشنامه نگاری ایران (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)، زمستان 1388، جلد اول. صص 62-59.
 2. الگوبرداری (Benchmarking)، دانشنامه کارآفرینی، بنیاد دانشنامه نگاری ایران (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)، زمستان 1388، جلد اول. صص 86-83.
 3. تحقیق و توسعه (Research & Development)، دانشنامه کارآفرینی، بنیاد دانشنامه نگاری ایران (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)، زمستان 1388، جلد اول. صص 330-323.
 4. تیم سازی (Team Building)، دانشنامه کارآفرینی، بنیاد دانشنامه نگاری ایران (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)، زمستان 1388، جلد اول. صص 509-490.
 5. راه اندازی کسب و کار جدید (Launching New Venture)، دانشنامه کارآفرینی، بنیاد دانشنامه نگاری ایران (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)، زمستان 1388، جلد اول. صص 652-649.
 6. شغل (Job)، دانشنامه کارآفرینی، بنیاد دانشنامه نگاری ایران (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)، زمستان 1388، جلد اول. صص 844-842.
 7. مدیریت زمان (Time Management) دانشنامه کارآفرینی، بنیاد دانشنامه نگاری ایران (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)، زمستان 1388، جلد دوم. صص 1302-1296.
 8. ويژگی های كسب و كار خانگی، دانشنامه کسب و کار خانگی، بنیاد دانشنامه نگاری ایران (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)، پائیز 1395.
 9. تاثیر خانواده بر پایداری کسب و کار خانگی (با همکاری خانم صفاهانی لنگرودی)، دانشنامه کسب و کار خانگی، بنیاد دانشنامه نگاری ایران، پائیز 1395.
 10. مدیریت زمان در کسب و کارهای خانگی، دانشنامه کسب و کار خانگی، بنیاد دانشنامه نگاری ایران، پائیز 1395.
 11. تعادل کار و خانواده، دانشنامه کسب و کار خانگی، بنیاد دانشنامه نگاری ایران، پائیز 1395.
 12. تضاد کار و خانواده، دانشنامه کسب و کار خانگی، بنیاد دانشنامه نگاری ایران، پائیز 1395.

 

مقالات علمی ترویجی

 1. عوامل ایجادکنندۀ فشارهای روانی و راهکارهای مقابله با آن،‌ فصلنامه مدیریت و توسعه، شماره 54، پاییز 1391.
 2. معيارهای مستندسازی تجربيات مديران، فصلنامه مطالعات مديريت، دانشكده حسابداری و مديريت دانشگاه علامه طباطبائی، شماره 39- 40، پائیز و زمستان 1382، 230-209.
 3. تحليلي بر فرآيند طراحی و تدوين مطالعات موردی (راهنمای مستندسازی تجربيات برای دانشجويان و مديران صنعت). فصلنامه مديريت و توسعه، شماره 11، زمستان 1380.
 4. فرآيند كسب تجربه در مديريت و دستاوردهای آن، فصلنامه مديريت و توسعه، شماره 16، بهار 1382.
 5. مدیریت دانش در نظام مدیریت مدرسه محور، ‌فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش، دوره 9، شماره 36-35، پاییز و زمستان 1382.
 6. مديريت دانش سازمانی (از يادگيری سازمانی تا حافظه سازمانی)، فصلنامه مديريت و توسعه، شماره 12، بهار 1381.
 7. آموزش مديريت در ايران و جهان، با همكاری آقاي دكتر محمد علي بابايی (فصلنامه مديريت و توسعه، شماره 3، زمستان 1378).
 8. منابع يادگيری مديران، با همكاری آقای دكتر محمد علي بابايی (فصلنامه مديريت و توسعه، شماره 2، پائيز 1378).
 9. شناسايی استعدادهای مديريتی برق تهران» فصلنامه مديريت و توسعه، شماره 1، تابستان 1378.

 

International Conferences

 • Jafari-Moghadam, S.; Salamzadeh, A. (2014). Factors Affecting Senior Managers’ Entrepreneurial Behavior in Iranian Pioneer Banks, 2nd International Conference on Entrepreneurship-Emphasizing Improvement of Business Environment (February 22-23), University of Tehran, Iran: p. 29.
 • Kawamorita, H.; Salamzadeh, A.; Jafari-Moghadam, S. (2013). Intellectual Capital and Internationalization of Entrepreneurial Universities, International Conference on Intellectual Capital Management (11-12 September), Zanjan, Iran. http://www.iicm.ir/en/
 • Jafari-Moghadam, S.; Zafarian, R.; Salamzadeh, A. (2012) Challenges of Entrepreneurship E-education: Evidence from a Developing Country, International Conference Entrepreneurship Education- Apriority for the Higher Education Institutions-CReBUS, (8-9 October), Bucharest, Romania: 174-180.
 • Jafari-Moghadam, S.; Farjadian, A. (2010). A Framework for Entrepreneurship Development Policy in Health Tourism Industry in Iran (Experiences from Malaysian), The 1th International Conference on Entrepreneurship (29th – 30th September), University of Tehran.
 • Keyhani, M.; Jafari-Moghadam, S. (2008), Language Barriers to meme contagion, the case of entrepreneurship as a concept in Iran, International Conference on Entrepreneurship (ICE 2008, 27-28 May), Faculty of Management and Muamalah, Selangor International Islamic University College, Malaysia.
 • Jafari-Moghadam, S.; Naghavi, M. (2008), A New Model for Commercialization of Academic Research at Schools of Management, Based on the New knowledge Management, The 5th International GIAN Symposium- Cum- Workshop, (24th – 26th August), Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran.

 

International Experiences

 • Entrepreneurship Development Policy in Iran (2011), Developing Educational & Research Cooperation between Iran & Denmark on June 3-10, 2011 in University of Southern Denmark.
 • An English Language Course, English Language Academy, the University of Auckland, New Zealand (12 August 2011- 02 September 2011).
 • University staff development program, A Comparative Study on Sharing the Teaching Knowledge in the University of Kassel and the University of Tehran, University of Kassel, Federal Republic of Germany, Institute for socio-cultural studies, 2007.
 • A visit to Tajikistan Universities and suggestions of areas for mutual cooperation, under supervision of “Economic Cooperation Organization” (ECO), 24-31 July 2010.

 

همایش های ملی و بین المللی داخلی
 • «شناسایی واولویت بندی سیاست های حمایتی دولت از کسب و کارهای کوچک و متوسط در استان یزد صنایع ریسندگی/ بافندگی و کاشی/ سرامیک» (با همکاری شهبازی منشادی، م. و دهقان بنادکی، م) نخستین کنفرانس بین­المللی پارادایم­های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی،  تهران (۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۵) دانشگاه شهید بهشتی.
 • «عوامل موثر بر تجارب نوآوری در بانک ­های پیشگام کشور در حوزه بانکداری الکترونیک» (با همکاری خانم عاطفه یوسفی­ یار)، نخستین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی، تهران (8 و 9 بهمن 1392).
 • «بازنگری كتب فارسي دبستان، رويكردی كارآفرينانه»‌ (با همکاری خانم آرزوسادات فخارزاده)،‌ اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی، شیراز (27 و 28 بهمن 1389).    
 • «توسعه کارآفرینی و کوچک سازی»، کنفرانس اصلاحات اداری، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، تیر 1389.
 • «طراحی يک الگوی بومی به منظور اجرای تحول اداری در ايران» اولين سمينار تحول اداری در استان خراسان، آبان 1379.
 • «فلسفه آموزش نماز»، هفتمين اجلاس سراسری نماز، اروميه، شهريور 1376.
 • «بحران هويت، ريشه ها و راهكارها»، سمينار سؤالات اساسي جامعه ما، دانشگاه صنعتی شريف، 1373.
 
 
داوری مقالات در نشریات علمی پژوهشی
 • فصلنامه توسعۀ کارآفرینی
 • دو ماهنامه دانشور (دانشگاه شاهد)
 • فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین
 • فصلنامه های توسعۀ روستایی و پژوهش های روستایی
 • دانشنامۀ کارآفرینی و دانشنامه کسب و کار خانگی (بنیاد دانشنامه نگاری ایران)

 

 

پروژه های پژوهشی

 

الف: رساله ها و پایان نامه های اخیر (راهنمایی و مشاوره)

 • رساله دکتری: طراحی الگوی سیاست‌گذاری توسعهی کارآفرینی در صنعت گردشگری ایران
 • رساله دکتری: مفهوم پردازی کارآفرينی فرهنگی در بافت جامعه ایرانی: رویکردی پدیدارشناختی
 • پایان نامه کارشناسی ارشد: شناسایی نقش دولت در توسعه کسب وکارهای فعال در گردشگری طبیعت
 • پایان نامه کارشناسی ارشد: شناسایی نقش دولت در توسعه اثربخشی اطلاعاتی وب سایت هتل ها در جذب گردشگر
 • پایان نامه کارشناسی ارشد: طراحی فرآیند شناسایی و مستندسازی تجارب کارآفرینانۀ مدیران (مطالعه موردی: گروه  صنعتی پاکشو)
 • پایان نامه کارشناسی ارشد: شناسایی عوامل پیش برنده و بازدارنده تسهیم دانش در میان کارآفرینان نوپا

 

ب: مدير پروژه يا مجری طرح

 • «نیازسنجی آموزشی مدیران و کارکنان معاونت نظارت مالی و خزانه ­داری کل: وزارت امور اقتصادی و دارایی» کارفرما: مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت امور اقتصادی و دارایی (1394- 1395).
 • «مستندسازی تجربه تاسیس دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران» کارفرما: دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران (1388- 1392).
 • «بازخوانی، ثبت و مستندسازی تجارب مديران شركت پتروپارس در اجرای فازهای 6, 7 و 8  عسلويه (در قالب مطالعه موردی) از ديدگاه مديريت دانش» كارفرما: شركت پتروپارس (1386- 1387).
 • راهکارها و چالش های استقرار نظام مديريت دانش سازماني، کارفرما شركت مديريت منابع آب و نيروي ايران/ 86-1385.
 • «مستندسازی دانش سازماني نهفته در فرايند انتخاب اعضاي كابينه های اول و دوم حجت­الاسلام خاتمی» رياست محترم جمهوری، كارفرما: دفتر مديران ارشد نهاد رياست جمهوری، (اسفند 1382 – 1383).
 • مدير پروژه «بازخوانی، ثبت و مستند سازی دانش سازمانی نهفته در فرآيند تاسيس سازمان بهره وری انرژی ايران» كارفرما: سازمان بهره وری انرژی ايران، ( 1382- 1381).
 • مدير پروژه «بازخوانی، ثبت و تدوين تجربيات مديران شركت آب منطقه ای آذربايجان شرقي و اردبيل، در قالب مطالعات موردی، كارفرما: شركت آب منطقه ای آذربايجان شرقي و اردبيل (82-1381).
 • مدير پروژه «مطالعات موردی، مستند سازی تجربيات مديران صنعت آب و برق» (80- 1379).
 • مدير پروژه «مورد نويسی (تجربه نويسی) مديران دانشجوی صنعت»(1380)
 • داوری پروژه «بررسی مفاهیم و تجارب مدیریت دانش و کاربرد آن در مدل سازی توسعه پایدار شهری تهران» کارفرما: مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهرداری تهران، پایان: مهرماه 1388.

 

ج: همكاري در اجراي پروژه

 • همكاری در پروژه «طراحی ساختار سازمانی و بهبود روش­ های اداري شركت برق منطقه ­ای تهران» به مديريت آقای دكتر محمد علی بابايی، 1378.
 • همكار اصلی در پروژه «طراحی ساختار سازمانی و بهبود روش­ های اداری موسسه تحقيقات و آموزش مديريت وزارت نيرو» 1378.
 • همكاری تمام وقت در طرح «بررسی تعدد مراكز تصميم گيری فرهنگی در مراكز استان­ها» (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) 1378.
 • همكاری تمام وقت در پروژه «طراحی نظام رشد و ارتقاء (آموزش) مديران وزارت نيرو» به مديريت آقاي دكتر محمد علي بابايي؛ حدود 1 سال (78-1377).
 • همكاری تمام وقت در پروژه «شناسايی استعدادهای مديريتی برق تهران» به مديريت آقای دكتر محمدعلي بابايي؛ حدود 1 سال (77-1376).
 • همكاری پاره وقت در پروژه كانون ارزيابی مديران ايدرو (سازمان گسترش و نوسازی صنايع ايران ) به مديريت دكتر محمد علي بابايی، تابستان 1383.
 • همكاری پاره وقت در پروژه  «مديران فردا»، شركت ايران خودرو، تابستان 82.
 • همكاری پاره وقت در پروژه «سنجش عوامل انگيزشی و رضايت شغلی در شركت برق منطقه­ای بندرعباس» به مديريت آقاي دكتر محمد علي بابايي، 1378.
 • برنامه ريزی استراتژيک و عملياتی خانه جوان استان سيستان و بلوچستان، 1377.
 
 

سایر سوابق پژوهشی و اجرایی

 • موسس و مدیرعامل موسسه فرهنگ مدیران فردا (فعال در زمینه آموزش مدیریت و کارآفرینی، به ویژه مدیریت دوره­ های "آموزش کارآفرینی و مهارت­ های کسب و کار" در استان­های تهران و اصفهان- 1386- 1389)
 • مدیر گروه توسعه کارآفرینی (دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران: 1386- 1390)
 • مدیر علمی سایت www.kmjournal.com  (1385-1389)
 • صاحب امتياز؛ مدير مسئول و سردبير نشريه مديريت دانش سازمانی (شهریور 1383/ شهريور 1388).
 • تهيه كننده نشريه دانشگاه كارآفرين (از آبان ماه 1384 تا پايان 1385) در دانشگاه تهران / توزيع در ميان اعضای هيات علمي دانشگاه­های كشور
 • مدير انتشارات موسسه تحقيقات و آموزش مديريت (1378 – 1382).
 • كارشناس پژوهشی در مؤسسه پژوهش و برنامه­ ريزی آموزش عالی (وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوری) از ارديبهشت 1376 تا آبان 1376.
 • كارشناس پژوهشی در مؤسسه تحقيقات و آموزش مديريت از آبان 1376 تا تير 1379.

 

سایر فعالیت های پژوهشی
 • ترجمه مقاله «ورزش رسانه ای» اثر جان هارگريوز، فصلنامه «فرهنگ عمومی»، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، (پائيز 1381).
 • ترجمه و تاليف ماهنامه پيام مديريت (انتشار در سطح مديران وزارت نيرو).حاوی چكيده مقالات و مباحث علمی/ كاربردی روز.
 • ترجمه مقاله: «چه كسی می تواند يک ميليونر را اداره كند؟»، ”گزيده مديريت“، سال اول، شماره 1، (آبان 1379).

 

شرکت در دوره های آموزشی داخلی

 • دورۀ آموزش كاربردی روزنامه نگاری؛ مركز مطالعات و تحقيقات رسانه ها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
 • دورۀ  جامع ويراستاری، مركز جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران.
 • دورۀ بانک­های اطلاعاتی و تحليل داده ها (Excel & Access) و دورۀ Word & Power point.

 

 

دانشگاه تهران

 • سیاستگذاری کارآفرینی؛ دوره دکتری مدیریت کارآفرینی: (دانشگاه تهران)
 • برنامه ریزی توسعه کارآفرینی؛ دوره دکتری مديريت كارآفرينی: (دانشگاه تهران)
 • مستندسازی و تحلیل تجارب کارآفرینان؛ دوره كارشناسی ارشد مديريت كارآفرينی: (دانشگاه تهران)
 • سیاستگذاری توسعه کارآفرینی؛ دوره كارشناسی ارشد مديريت كارآفرينی: (دانشگاه تهران)
 • مديريت رفتار سازمانی پيشرفته؛ دوره كارشناسی ارشد مديريت كارآفرينی: (دانشگاه تهران)
 • سمینار در کارآفرینی؛ دوره كارشناسی ارشد مديريت كارآفرينی: (دانشگاه تهران)
 • کارآفرینی سازمانی؛ دوره كارشناسی ارشد مديريت كارآفرينی: (دانشگاه تهران)
 • مبانی کارآفرينی؛ دوره كارشناسی ارشد مديريت كارآفرينی: (دانشگاه تهران)
 • مديريت منابع انساني پيشرفته؛ دوره كارشناسی ارشد مديريت كارآفرينی: (دانشگاه تهران)

سایر دانشگاه ها

 • سمينار در مسائل مديريت دولتي در ايران؛ دوره كارشناسی ارشد مديريت دولتی (دانشگاه علامه طباطبايی)
 • مستند سازی تجربيات مديران؛ دوره كارشناسی ارشد مديريت اجرايی (موسسه تحقيقات و آموزش مديريت)
 • گزارش نویسی و مستندسازی تجارب کارآفرینان، مدرسه تابستانی شریف (دانشگاه صنعتی شریف)
 • نظارت و ارزشیابی در سازمان­ های ورزشی،‌ دوره کارشناسی ارشد مدیریت ورزش: (دانشگاه تربیت مدرس)
 • مديريت توسعه منابع انساني؛ دوره كارشناسي ارشد مديريت اجرايي (موسسه تحقيقات و آموزش مديريت)
 • مباني مديريت دولتی و فنون تجزيه و تحليل سيستم ­ها و روش­ ها  (دانشگاه علامه طباطبايی )
 • فنون تجزيه و تحليل سيستم ها و روش ها   (دانشگاه الزهرا)
 • مديريت عمومی و مديريت اسلامي (دانشگاه شهيد بهشتی)
 • مديريت عمومی در دوره­ های رشد و ارتقای مديران؛ موسسه تحقيقات و آموزش مديريت،
 • مديريت عمومی و ارزيابی عملكرد كاركنان در شركت ايران خودرو، شركت راهبران پتروشيمی (ويژه مديران پتروشيمی های تبريز، اراك، شيراز) و آموزش شركت نفت.
 • تدريس دروس زير در دانشگاه های مختلف دولتی (در سال­ های 76-80):

1- مبانی مديريت دولتی 1و2

2- مديريت رفتار سازمانی

3- مديريت منابع انسانی

4- فنون تجزيه و تحليل سيستم ها و روش ها

5- بودجه ريزي دولتی

6- مقدمه ای بر تئوری های سازمان و مديريت

7- زبان تخصصی مديريت

8- مديريت تحول سازمانی

9- سازماندهی و اصلاح تشكيلات

 
 • تدريس دروس كارتيمي؛ مشاوره فردی و گروهی؛ و مسائل نيروی انسانی در دوره­ های آموزش كارآفرينی و مهارت­ های كسب و كار

 

شماری از سمينارها و كارگاه­ هاي آموزشی برگزار کرده در صنعت

 • دوره کارگاهی مدیریت منابع انسانی استراتژیک با رویکرد کارآفرینی سازمانی و مدیریت دانش، ویژۀ مدیران شرکت توزیع برق استان اردبیل، (اردیبهشت 1397).
 • دوره کارگاهی مدیریت منابع انسانی با رویکرد کارآفرینی سازمانی، ویژۀ مدیران و کارشناسان پارک های علم و فناوری کشور، با هماهنگی و همکاری وزارت علوم تحقیقات و فناوری (مرداد 1395).
 • دوره کارگاهی مدیریت منابع انسانی پیشرفته (رویکردی استراتژیک/ کارآفرینانه)، موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت وزارت نیرو، مرکز آموزش­های کوتاه مدت (1388).
 • سمينار و كارگاه های آموزشی مديريت دانش سازمانی:سازمان مرکزی گمرک ایران، شركت­ های تام ایران خودرو، پالایش گاز سرخون و قشم، مديريت توليد منابع آب و نيروي ايران/ برق منطقه­ ای آذربايجان شرقی/ موسسه تحقيقات و آموزش مديريت/ شركت ايران خودرو خراسان/ بانک ملی ایران/ کانون زبان ایران/ دوره تربیت مربی کارآفرینی و ... (82 تا 87).
 • کارگاه های آموزشی «تكنيک های مستندسازی تجارب مديران از دیدگاه مدیریت دانش» در موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت وزارت نیرو، پلیس آگاهی کشور، شهرداری مشهد، مدیران و کارشناسان روابط عمومی دانشگاه های کشور و ... برای اولین بار در کشور (82 تا 88).
 • برگزاری کارگاه آموزشی توانمندسازی منابع انسانی و تفویض اختیار، شرکت ایران خودرو خراسان، خرداد 1386.
 • برگزاری کارگاه آموزشی مهارت های ارتباط موثر (ارتباط به شیوۀ حمایتی) با کارکنان، شرکت برق منطقه ای اصفهان، پاییز 1384. 
 • برگزاری سمینار چهل تکنیک اساسی مدیریت زمان، سازمان توسعه برق ایران، اردیبهشت 1388.
 • برگزاری سمينار تيم سازي و كار تيمی، دانشگاه تهران، ارديبهشت 1385.
 • برگزاری سمينار مديريت مشاركتی، نظام پيشنهادها، سازمان توسعه برق ايران (اسفند 1382) .
 • برگزاری سمينار نظام انگيزش، پرورش و جبران خدمت كاركنان، وزارت نيرو، كيش، خرداد 1383.
 • برگزاری سمينار مديريت استرس، وزارت نيرو، دی ماه 1382.
 • برگزاری سمينار سازمان­ های يادگيرنده، برق منطقه­ ای خراسان (آبان 1382) شركت آبفای تهران (ارديبهشت 1383).

 

 

 

شماری از پژوهش های راهنمایی شده در سطوح کارشناسی ارشد و دکتری

 • شناسایی نقش دولت در توسعه کسب وکارهای فعال در گردشگری طبیعت
 • شناسایی نقش دولت در توسعه اثربخشی اطلاعاتی وب­سایت هتل­ ها در جذب گردشگر
 • طراحی فرآیند شناسایی و مستندسازی تجارب کارآفرینانۀ مدیران (مطالعه موردی: گروه صنعتی پاکشو)
 • بازنگری در فرايندهای تسهيم دانش با رويكرد بهبود نوآوری
 • شناسایی عوامل پیش برنده و بازدارندۀ تسهیم دانش در کسب و کارهای نوپا
 • مقایسه سیاست­ های شناختی موجود و مطلوب توسعه کارآفرینی در کشور
 • شناسایی مولفه­ های جامعه کارآفرین ایرانی
 • طراحی سیاست ­های حمایتی دولت برای توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی
 • ارزیابی مقایسه ­ای نگرش ­های کارآفرینانه در دانشجویان کارشناسی ارشد (مدیریت کارآفرینی و مهندسی برق) در دانشگاه تهران
 • نقش محتوای برنامه دروس منتخب دوره کارشناسی رشته برق در ایجاد و تقویت نگرش کارآفرینانه فراگیران
 • توسعه نگرش کارآفرینانه در کتب فارسی دبستان
 • بازنگری محتوای دوره کارشناسی رشته کتابداری و علوم اطلاع رسانی با نگرش کارآفرینانه