۱۳۹۹ دوشنبه ۱۱ فروردين ساعت : 12:54 بوقت تهران
عزیزی محمد
عزیزی محمد
مرتبه علمی: استادیار
مدرك تحصيلي: دكتری مدیریت آموزش عالی از دانشگاه شهید بهشتی
گروه آموزشی: توسعه کارآفرینی
 • پروفایل
 • مقالات و کتب
 • دانشجویان

کتاب‌های تالیفی

 • Azizi, Mohammad, and Negar Mokhtari. "Entrepreneurship in the Middle East and North Africa (MENA).": Springer, 2017

 • عزیزی، محمد و محمود احمدپورداریانی . "کارآفرینی (کتاب معلم- راهنمای تدریس)." تهران: آموزش و پرورش، 1391.
 • احمد پورداریانی، محمود و محمد عزیزی. "کارآفرینی." تهران: محراب قلم، 1391.
 • عزیزی، محمد و محمود احمد پورداریانی. "کارآفرینی (راهنمای تدریس)": وزارت آموزش و پرورش، 1393.

 

کتاب‌های ترجمه شده

 • عزیزی، محمد و علی حسن زاده. "تیم‌سازی: راهبردهای اثربخش در بهبود عملکرد." تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی، 1394.
 • عزیزی، محمد. "مدیریت محیط کسب و کار." تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی، 1395.

 

مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی                                           

 

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی        

 • عزیزی، عزیزی، محمود احمد پورداریانی و زهرا صباغیان. "برررسی ویژگی های کارآفرینی دانشجویان." چشم انداز مدیریت بازرگانی 4، 13 , 14 (1384): 163-190.
 • عزیزی، محمد. "مقایسه برخی ویژگی های کارآفرینان مرد و زن." دانشنامه کارافرینی ، (1388): .
 • عزیزی، محمد. "عوامل موثر بر تصمیم گیری کارآفرینانه." دانشنامه کارافرینی ، (1388): .
 • عزیزی، محمد. "روش های تدریس کارآفرینی." دانشنامه کارافرینی ، (1388): .
 • عزیزی، محمد. "محتوای آموزش کارآفرینی." دانشنامه کارافرینی 11، 11 (1388): 1258-1263.
 • مریم لشکری زاده و محمد عزیزی. "شناسایی برخی عوامل موثر بر ارتقای فرهنگ مالیاتی در ایران." پژوهشگر (مدیریت) 8، 22 (1390): 82-91.
 • عزیزی، محمد و احسان شفیع زاده. "شناسایی شایستگی‌های کارآفرینانه مورد نیاز مدیران دانشگاهی." توسعه کارافرینی 6، 2 (1392): 27-53.
 • عزیزی، محمد و احسان شفیع زاده. "دانشگاه کارآفرین: ضرورت، ویژگی ها و الزامات." گزارش های کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس 13302، 13302 (1392): 41.
 • عزیزی، محمد و  مرتضی طاهری. "تأثیر آموزش کارآفرینی بر قصد و ویژگی های کارآفرینانه دانشجویان." فصلنامه نوآوری و ارزش آفرینی سال دوم، 4 (1392): 71-83.
 • عزیزی، محمد و فاطمه حاتمی. "شناسایی شایستگی های مورد نیاز مشاوران کسب‌و‌کار." فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی 7، 25 (1394): 22-42.
 • عزیزی، محمد و سمیه کراری. "نیازسنجی آموزش کارآفرینی بازنشستگان (مورد مطالعه: کانون بازنشستگان آجا)." آموزش در علوم انتظامی سوم(1394)، 4 (1394): 35-58.
 • عزیزی، محمد و مسعود سلمانی بیدگلی. "تاثیر اعتماد بر عملکرد شرکت های خانوادگی." مطالعات رفتار سازمانی سال پنجم، شماره 2(پیاپی18((1395): 25-50.
 • عزیزی، محمد. "استقلال در کسب و کار خانگی." دانشنامه کسب و کار خانگی 1، 1 (1395): 56-60.
 • عزیزی، محمد. "ارتباط نیازهای شخصی با کسب و کار خانگی." دانشنامه کسب و کار خانگی 1، 1 (1395): 21-25.
 • عزیزی، محمد. "خود ارزیابی در کسب و کار خانگی." دانشنامه کسب و کار خانگی 1، 1 (1395): 391-395.
 • عزیزی، محمد و مسعود سلمانی بیدگلی. "تحلیل فازی عوامل موثر بر رفتار مباشرتی در شرکت ها." مدیریت فرهنگ سازمانی 15، 3 (1395): 1-20.
 • عزیزی، محمد و علی گودرزی. "شناسایی شایستگی‌های کلیدی مربیان کسب‌و‌کار." فصلنامه توسعه کارآفرینی ، (1395): .
 • عزیزی، محمد و شیوا شعبانی. "ارائه مدل مفهومی در تبدیل شرکت های کوچک و متوسط به غزال ها." فرآیند مدیریت و توسعه ، (1396):. 
 • عزیزی، محمد و عاطفه آقایی پور. "طراحی برنامه مرشدی در کسب و کار: انتخاب متربی شایسته." فصلنامه توسعه کارآفرینی 10،  .298-279:(1396) 2
 • عزیزی، محمد و اکرم عزیزی. "نسل سوم دانشگاهی: تجربه های موفق دانشگاه های برتر در آموزش کارآفرینی با اتکا به منابع صنعت." صنعت و دانشگاه 9،  .14-1 :(1396) 32-31
 • عزیزی، محمد و نگار مختاری. "آموزش کارآفرینی برای دانستن، انجام دادن و بودن در دوره ابتدایی با رویکرد تلفیقی." فصلنامه توسعه کارآفرینی ، ():.
 • عزیزی، محمد و مسعود سلمانی بیدگلی. "عوامل شکل گیری اعتماد در کارآفرینی خانوادگی و غیرخانوادگی." پژوهش های مدیریت در ایران ، ():.
 • عزیزی، محمد و مریم ملایجردی. "روش های تامین مالی کارآفرینان اجتماعی." تحقیقات مالی ، .:( )

 

همایش‌های بین المللی

 

راهنمایی پایان نامه

 1. شناسایی شایستگی های کارآفرینانه موردنیاز مدیران دانشگاهی، احسان شفیع زاده، کاربردی، گروه توسعه کارآفرینی، 1392/03/11
 2. نیازسنجی شایستگی های مشاوران کارآفرینی، فاطمه حاتمی، کاربردی، دانشگاه تهران -، 1392/06/20
 3. ارزیابی برنامه های آموزش کارآفرینی با رویکرد سیستمی، محمد سجادی، کاربردی، دانشگاه تهران -، 1392/06/27
 4. تعیین محتوا و سازماندهی برنامه درسی کارآفرینی در دوره ابتدایی با رویکرد تلفیقی، نگار مختاری، کاربردی، دانشگاه تهران -، 1392/07/22
 5. تاثیر ساختار مدیریتی بر عملکرد کسب و کارهای خانوادگی در صنایع غذایی ، آرش طاهری، کاربردی، دانشگاه تهران -، 1392/08/08
 6. شناسایی دستاوردهای یادگیری آموزش کارآفرینی در دانشکده کارآفرینی تهران، مهدی یگانه، کاربردی، دانشگاه تهران، 1393/06/23
 7. شناسایی روشهای یادگیری در فرایند کارآفرینی اجتماعی، الهه حیدری، کاربردی، دانشگاه تهران، 1393/06/31
 8. نیازسنجی آموزش کارآفرینی بازنشستگان (مورد مطالعه: کانون بازنشستگان آجا)، سمیه کراری، کاربردی، دانشگاه تهران، 1393/06/31
 9. عوامل فردی موثر بر توسعه شایستگی های کارآفرینانه کارکنان(مطالعه موردی:شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران، سما خراسانیان، کاربردی، دانشگاه تهران، 1393/06/31
 10. شناسایی و اولویت بندی موانع توسعه کارآفرینی در حوزه خدمات بیمه ای: مطالعه موردی بیمه مرکزی، ندا اسدی، کاربردی، کارافرینی، 1393/11/30
 11. تأثیر مهارت های شناختی و غیر شناختی بر قصد کارآفرینی دانش آموزان در دوره متوسطه، هستی جلایر، کاربردی، کارافرینی، 1394/05/30
 12. شناسایی و اولویت بندی موانع توسعه کارآفرینی در حوزه خدمات بیمه ای: مطالعه موردی بیمه مرکزی، شیما کیانی فر، کاربردی، کارافرینی، 1394/06/25
 13. شناسایی و اولویت بندی شایستگی های کلیدی مربیان کسب وکار، علی گودرزی، کاربردی، کارافرینی، 1394/11/27
 14. شناسایی دستاوردهای یادگیری آموزش کارآفرینی در دوره دوم متوسطه، رویا محمودی، کاربردی، دانشکده کارآفرینی، 1394/12/12
 15. تاثیر سرمایه اجتماعی در توسعه کسب و کارهای صنعت لوازم خانگی شهر تهران، فرزانه خاکی، کاربردی، گروه توسعه کارآفرینی، 1395/06/17
 16. تاثیر محیط درونی سازمان برتوسعه فرهنگ مربی‌گری در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط (مورد مطالعه شرکت‌های ساختمانی)، سمیه حمزه زاده، کاربردی، گروه توسعه کارآفرینی، 1395/06/20
 17. شناسایی عوامل پایدار تامین مالی خرد برای توسعه کسب و کارهای خرد زنان، لیلا عباسی راد، کاربردی، دانشکده کارآفرینی، 1395/07/13

 

مشاوره پایان نامه

 1. نقش آموزش مبانی و اصول کارآفرینی بر اشتیاق کارآفرینانه (مطالعه موردی: شرکت کنندگان در دوره های آموزشی مهارت های کسب و کار و کارآفرینی موسسه کار و تامین اجتماعی شهر تهران)، نفسه تقوی، کاربردی، گروه توسعه کارآفرینی، 1391/07/08
 2. عوامل محیطی موثر بر تاسیس بنگاه های اقتصادی تولید پراکنده برق توسط بخش غیردولتی، سعیدرضا افشار، کاربردی، گروه توسعه کارآفرینی، 1391/07/15
 3. شناسایی شاخص های ارزیابی آموزش کارآفرینی برای دوره ابتدائی، سلیمه قنبری، کاربردی، دانشگاه تهران -، 1392/08/15
 4. شناسایی و رتبه بندی چالش های نوآوری باز مطالعه موردی: صنعت کاشی و سرامیک استان یزد، میثم زارع خورمیزی، کاربردی، کارافرینی، 1393/06/26
 5. تاثیر خودکارآمدی و اشتیاق تاسیسی کارآفرینانه بر تشخیص فرصت های کارآفرینانه در بین بازنشستگان حوزه هواپیمایی هما، مسعود بیگلویی، کاربردی، کارافرینی، 1393/06/26
 6. تأثیر خودکارآمدی بر اشتیاق کارآفرینانه در کارآفرینان نوپای صنایع غذایی مشهد، جواد یزدان پناه، کاربردی، دانشگاه تهران، 1393/07/20
 7. شناسایی الزامات طراحی و پیاده سازی نظام ارزیابی عملکرد کارکنان کسب و کار نوپا در شرکت، امیرحسین ابویی، کاربردی، فلسفه، 1393/07/20
 8. شناسایی مهارتهای کارآفرینی مورد نیاز معلولان جسمی و حرکتی، فاطمه مطلوبی فرد، کاربردی، کارافرینی، 1393/11/29
 9. توسعه خدمات جدید بیمه ای از طریق خلق مشترک ارزش: (مطالعه موردی بیمه دانا)، مرتضی سلیمی، کاربردی، کارافرینی، 1393/11/29
 10. تاثیر شبکه های حرفه ای کسب و کار بر توسعۀ کسب و کارهای کوچک و متوسط فعال در حوزۀ صنایع غذایی شهر تهران، سعید کیایی، کاربردی، کارافرینی، 1393/12/02
 11. شناسایی شایستگیهای کارآفرینانه مورد نیاز مدیران شرکت، پیمان محمدیارلو، کاربردی، کارافرینی، 1394/03/25
 12. شناسایی عوامل تاثیرگذار بر رضایتمندی مشتری در کسب و کارهای الکترونیکی بانکداری، فرشته عبداللهی، کاربردی، کارافرینی، 1394/05/26
 13. تحلیل کلان روندهای اثرگذار بر کسب‌وکارهای آینده: مورد مطالعه: کسب‌وکارهای فناوری محور ایران، محمد هادی خزاعی، کاربردی، کارافرینی، 1394/06/30
 14. شناسایی نیازهای آموزشی مدیران کسب و کارهای دانش بنیان در زمینه قوانین حقوقی (مطالعه موردی: کسب وکارهای دانش بنیان مستقر در پارک های علم و فناوری دانشگاه تهران، فاطمه حاجی زاده، کاربردی، گروه توسعه کارآفرینی، 1395/06/01
 15. دسته بندی مؤلفه های ارزش پیشنهادی کسب و کارهای آمـوزش الکترونیکی بر حسب نوع خدمت - مشتری، احسان علی نقیان، کاربردی، گروه توسعه کارآفرینی، 1395/06/29