۱۳۹۸ دوشنبه ۳۱ تير ساعت : 1:39 بوقت تهران
طیبه نیک رفتار
طیبه نیک رفتار
مرتبه علمی: استادیار
مدرك تحصيلي: دكتري سياستگذاري عمومي از دانشگاه تهران
گروه آموزشی: کسب و کار
 • پروفایل
 • مقالات و کتب
 • پژوهش
 • دروس
 • دانشجویان

کتاب‌های تالیفی

 • نیک رفتار، طیبه. "فرایند ایجاد کسب وکار در گردشگری." : انتشارات جهاد دانشگاهی، 1395.
 • نیک رفتار، طیبه. " روش کیو و کاربرد آن در یک مطالعه موردی. انتشارات نگاه دانش، 1391

 

مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی

ردیف

عنوان مقاله

كار مشترك نفر چندم

كار فردي

شماره مجله

سال چاپ

آدرس­الكترونيكي مجله

1

The conceptions about managing coordination in Iranian

governmental machinery: a Q methodology study

یک نفر

 

 

 

 

 

2

Dominant Concourse about Important Barriers to Promoting Coordination in Iranian Government

Machinery:

دو نفر

 

 

 

 

3

Analyzing divergent perspective about strategic direction in the Export Development Bank of Iran (EDBI): Research based on Q-methodology

 

یک نفر

 

 

 

 

4

Factors Affecting Entrepreneurial Opportunities Recognition in Tourism Small and Medium -Sized Enterprises

 دو نفر

 

 

 

 

 
 

مقالات چاپ شده در مجلات بين المللي غير ISI

ردیف

عنوان مقاله

عنوان مجله

كار مشترك نفر چندم

كار فردي

شماره مجله

سال چاپ

آدرس­الكترونيكي مجله

1

Promoting Horizontal Government for implementation of Public Policies in Iran: Reflection on Challenges and Barriers

 

نفر چهارم

 

 

 

 

2

Contextual Dimension of University Incubators in Iran

 

نفر دوم

 

 

 

 

3

An Inductive Model of the Main Barriers  faced by the Collaborative Government in Iran

 

نفر دوم

 

 

 

 

4

The Conceptions of e-Teacher's Roles

 At University of Tehran:

 Research based on Q-Methodology

 

 

نفر دوم

 

 

 

 

5

Different Perceptions about Strategic Themes in EDBI

 

نفر اول

 

 

 

 

6

The Competitiveness of Small and Medium Sized Enterprises of Stone Industry

 

 

نفر اول

 

 

 

 

 

 

 

 

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

 

ردیف

عنوان مقاله

كار مشترك نفر چندم

كار فردي

شماره مجله

سال چاپ

آدرس­الكترونيكي مجله

1

الگوهای ذهنی خبرگان در مورد چالش های دولت افقی در ایران

سه نفر

نفر سوم

 

 

 

 

2

تاثیر شایستگی های فرد و اجتماعی بر شخصیت کارآفرینانه (مطالعه موردی: کارکنان بانک توسعه صادرات

یک نفر

نفر اول

 

 

 

 

3

الگوهای ذهنی اساتید دانشگاه تهران در مورد نقش یاددهنده در یادگیری الکترونیکی

سه نفر

نفر دوم

 

 

 

 

4

شناسایی الگوهای رفتاری کاربران فناوری اطلاعات دانشگاه ولیعصر رفسنجان: پژوهشی بر مبنای روش کیو

 

سه نفر

نفر اول

 

 

 

 

5

بررسی رابطه نوآوری سازمانی و عملکرد با متغیر میانجی نوآوری بازاریابی(مطالعه موردی: کسب و کارهای کوچک و متوسط در صنعت نساجی کاشان)

سه نفر

 

 

 

 

6

شناسایی الزامات سیاستگذاری در گردشگری پزشکی در ایران

سه نفر

 

 

 

 

7

شناسایی عوامل موثر بر گردشگری پزشکی

سه نفر

 

 

 

 

8

تاثیر دانش پیشین بر تشخیص فرصت‌های کارآفرینانه (مطالعه موردی آژانس های گردشگری  مشارکت کننده در نمایشگاه گردشگری شهر شیراز)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

همایش‌های بین المللی

 • Taghiyareh, Fataneh, Tayebeh Nikraftar, and . "A Journey into the Mind of Professors at the University of Tehran: The Typology of Conceptions about Instructors Roles." Sixth National Conference and the Third International Conference on E-Learning and Training, Tehran, February 14-15, 2012 .
 • Nikraftar, Tayebeh. "Irainian Tourist Cottage." workshop Agritourism Business Development,, August 3-7, 2015 .
 • Nikraftar, Tayebeh, and Manizeh MohammadZaki. "Identify the Influence of Vocational Training Camp to Strengthen the Entrepreneurial Attitude among Teenagers." International Conference on Entrepreneurship,, February 20-21, 2016 .
 • کریمی زاده، الهه و طیبه نیک رفتار. "شناسایی تاثیر عوامل فرهنگی بر برندسازی غذاهای محلی(با تاکید بر غذاهای محلی گیلان)." کنفرانس بین المللی استراتژی برند،، دي 29-30، 1394.

 

همایش‌های داخلی

 • نیک رفتار، طیبه و جهانگیر یدالهی فارسی . "ارائه ساختار سازمانی پیشنهادی برای مراکز رشد انکوباتورهای دانشگاهی." پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت، تهران، مرداد 12-15، 1387.
 • نیک رفتار، طیبه. "خوان دو ماریانا تاثیر مدرسیان اسپانیا." آشنایی با مکتب اتریش،، ارديبهشت 8-7، 1394.
 • نیک رفتار، طیبه، رضا محمدکاظمی و زهرا نصرتی فر. "شناسایی عوامل اثرگذار بر توسعه فرصت های کارآفرینانه در حوزه گردشگری روستایی-مورد مطالعه استان البرز." دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری، تبریز، اسفند 4-6، 1394.

ردیف

عنوان طرح

نتيجه طرح

مسئوليت در طرح

مجري/همكار

2

مطالعه اثر سرمایه های فکری شعب بر عملکرد بانک توسعه صادرات

 

مجری

3

گونه شناسی الگوهای ذهنی مدیران بانک توسعه صادرات در مورد استراتژی های بانک

 

مجری

4

آموزش نیروی انسانی متخصص، ماهر و کارآمد متناسب با نیازهای بازار کار و ارتقا توان کارآفرینی با مسئولیت نظام آموزشی کشور

 

مجری

6

طراحی الگوی شایستگی مدیران

 

همکار

7

طراحی نقشه های دانشی بانک توسعه صادرات

 

همکار

8

بررسی اعتماد میان کارکنان بر عملکرد بانک توسعه صادرات

 

مجری

9

بررسی موانع پیش روی تولیدکنندگان،‌ مصرف کنندگان و صادرکنندگان تجهیزات فناوری ارتباطات و اطلاعات

 

 

 

مجری

10

شناسایی تاثیر سرمایه های انسانی بر بانکداری الکترونیک

 

مجری

11

شناسایی استراتژی کارآفرینانه با رویکرد آینده نگر در کسب وکارهای گردشگری روستایی

 

 

مجری

12

شناسایی تاثیر هوشمندی رقابتی بر کسب مزیت رقابتی پایدار

 

مجری

 

 

ردیف

عنوان درس

تعداد ترم تدريس

نام دانشگاه /دانشكده محل تدريس

1

مبانی کارآفرینی

 

دانشکده کارآفرینی

2

تئوریهای پیشرفته مدیریت

 

دانشکده کارآفرینی

3

مزیت رقابتی ملی و منطقه ای

 

دانشکده کارآفرینی

4

تئوری های کارآفرینی

 

دانشکده کارآفرینی

5

تحلیل محیط کسب وکار

 

پردیس البرز دانشگاه تهران

6

رفتار سازمانی پیشرفته

 

دانشکده کارآفرینی

7

بررسی مسائل مدیریت دولتی ایران

 

ولیعصر رفسنجان

8

مدیریت تطبیقی

 

ولیعصر رفسنجان

9

خط مشی گذاری عمومی

 

دانشکده علوم اقتصادی

10

روش تحقیق

 

دانشکده کارآفرینی

11

بررسي مسائل مديريت اجرايي

 

دانشگاه علوم و تحقيقات قزوين، كارشناسي ارشد

12

مديريت منابع انساني

 

دانشگاه علوم و تحقيقات قزوين، كارشناسي ارشد

13

مديريت استرات‍ژيك

 

دانشگاه علوم و تحقيقات قزوين، كارشناسي ارشد

14

رفتار سازمانی

 

دانشگاه پیام نور، مقطع کارشناسی

15

اقتصاد كلان

 

دانشگاه پیام نور، مقطع کارشناسی

16

ایجاد کسب وکار در گردشگری

 

دانشکده کارآفرینی، کارشناسی ارشد

 

ردیف

نام دانشجو

عنوان پايان نامه

دانشگاه

دانشكده

مسئوليت در پايان نامه /مشاور

1

عباسعلی

الگوهای ذهنی اساتید دانشگاه تهران در مورد نقش یاددهنده در یادگیری الکترونیکی

تهران

کارآفرینی

مشاور

2

برزگر

بررسی الگوهای ذهنی کاربران دانشگاه رفسنجان در مورد کاربرد اینترنت دانشگاه رفسنجان

ولیعصر رفسنجان

مدیریت

راهنما

3

فرید

شناسایی موانع کارآفرینی دانشگاهی در پردیس کشاورزی دانشگاه تهران

تهران

کارآفرینی

راهنما

4

نیک منش

شناسایی عوامل موثر بر تجاری سازی موفق تولیدات پژوهشگاه فضای مجازی

قزوین

علوم و تحقیقات

راهنما

5

سعیدی آرانی

نقش نوآوری بر عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط صنعت نساجی

 

کارآفرینی

راهنما

6

شانلی مومنی

تاثیر گرایش کارآفرینانه، گرایش بازار و گرایش یادگیری بر عملکرد شرکت های حوزه ICT

 

کارآفرینی

راهنما

7

الهه حسینی

عوامل فردی موثر بر شناسایی فرصت های کارآفرینانه کسب وکارهای موجود در نمایشگاه گردشگری بین المللی شهر شیراز

 

کارآفرینی

راهنما

8

حسین
آقاله

شناسایی عوامل موثر بر رقابت پذیری کسب و کارهای خوشه سنگ بری

 

کارآفرینی

راهنما

9

منیژه محمدزکی

شناسایی اردوی جهادی بر تقویت نگرش کارآفرینانه و شکل گیری هویت شغلی در نوجوانان

 

کارآفرینی

راهنما

10

فرزانه اکبری

شناسایی تاثیر هوشمندی رقابتی بر مزیت رقابتی پایدار در نمایندگی های بیمه مطالعه موردی نمایندگی های بیمه پاسارگاد

 

کارآفرینی

راهنما

11

آمنه قائد رحمتی

ستندسازی پیاده سازی مدل کسب و کار سایت چی چی نت

 

کارآفرینی

راهنما

12

زهرا نصرتی فر

شناسایی فرصت های کارآفرینی در حوزه کسب وکارهای گردشگری روستایی مورد مطالعه: روستاهای استان البرز

 

کارآفرینی

راهنما

13

الهه کریمی زاده

غذاهای محلی به عنوان برندینگ مقصد گردشگری

 

کارآفرینی

راهنما

14

فرزین شیخ الائمه

تاثیر عوامل موثر بر نگرش مشتریان نسبت به تبلیغات و پذیرش تکنولوژی تلفن همراه در کسب و کارهای نوپای الکترونیک

 

 

کارآفرینی

راهنما

15

سمیرا سلطانیه

تاثیر بازاریابی الکترونیکی بر روی موفقیت بازاریابی کسب و کارهای گردشگری 

 

 

کارآفرینی

راهنما