۱۳۹۹ سه شنبه ۶ خرداد ساعت : 1:27 بوقت تهران
21 فروردین 97 (8 بهمن 1396) آذرماه 96 بتن ریزی سقف پارکینگ (منفی 2)  2- (20 اردیبهشت) امضای قرارداد طراحی نقشه دی ماه 94 30 آذر ماه 94 نقشه ساختمان عملیات تخریب

پیشرفت ساختمان - 21 فروردین 1397

پیشرفت ساختمان - 8 بهمن 1396

بتن ریزی سقف پارکینگ (منفی 2)  2- (20 اردیبهشت)