۱۳۹۶ دوشنبه ۳۰ مرداد ساعت : 11:4 بوقت تهران
بتن ریزی سقف پارکینگ (منفی 2)  2- (20 اردیبهشت) در نهمین جلسه هیأت مدیره بنیاد 1 30 آذر نقشه ساختمان عملیات تخریب

بتن ریزی سقف پارکینگ (منفی 2)  2- (20 اردیبهشت)