۱۳۹۶ سه شنبه ۳ بهمن ساعت : 11:9 بوقت تهران
آذرماه 96 بتن ریزی سقف پارکینگ (منفی 2)  2- (20 اردیبهشت) امضای قرارداد طراحی نقشه دی ماه 94 30 آذر ماه 94 نقشه ساختمان عملیات تخریب

بتن ریزی سقف پارکینگ (منفی 2)  2- (20 اردیبهشت)