۱۳۹۸ سه شنبه ۳۰ مهر ساعت : 2:23 بوقت تهران

جلسه با آقاي دكتر محتاج الله ، رهبر كارافرين و بنيانگذارهتل هاي زنجيره اي مهر، 15 شهریور 96 پس از جلسه ای که با حضور آقای دکتر زالی ، آقای بستانی و اقای مددی برگزار شد از ساختمان جدید دانشکده کارآفرینی بازدید فرمودند.