۱۳۹۹ سه شنبه ۱۲ فروردين ساعت : 23:51 بوقت تهران

چهل و یکمین جلسه هیأت مدیره  بنیاد حامیان دانشکده کارآفرینی با حضور  آقای مهندس فنایی،آقای دکتر زالی، آقای دکتر فروتن، آقای دکتر مبارکی، آقای حاج علی اکبر(مشاور حقوقی)، آقای علیخانی، آقای مددی، 7 اسفندماه 96 در دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران برگزار شد. 

دستور جلسه: 

  • رنامه ریزی برگزاری جلسه مجمع
  • قرائت گزارش تایید شده بازرس
  • بررسی سایر ملاحظات مالی و حقوقی
  • گزارش وضعیت پروژه

مصوبات:

  1. تاریخ جلسه مجمع هیأت امنا با هماهنگی نماینده  وزارت کشور بین روزهای شنبه 96/12/19 تا دوشنبه 96/12/21  تعیین گردید  و در همین رابطه دعوت نامه رسمی از طریق پست برای اعضا ارسال گردد
  2.  با توجه به اتمام دوره هیأت مدیره در خرداد ماه 97 مقرر شد  انتخاب هیأت مدیره جدید  و تغییرات دستور کار مجمع قرار گیرد.
  3. مقرر گردید طرح فضای  کاری مشترک طبق نقشه مشاور در طبقه همکف اجرا گردد.
  4. مقرر شد  پیش نویس  دستور العمل جذب و تأمین مالی توسط بازاریابان  تهیه گردد.