۱۳۹۹ دوشنبه ۱۱ فروردين ساعت : 12:32 بوقت تهران
چهل و دومین جلسه هیأت مدیره بنیاد حامیان دانشکده کارآفرینی
۱۳۹۷ دوشنبه ۲۰ فروردين
چهل و دومین جلسه هیأت مدیره بنیاد حامیان دانشکده کارآفرینی 20 فروردین ماه 97 در دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران برگزار شد.
چهل و دومین جلسه هیأت مدیره بنیاد حامیان دانشکده کارآفرینی
چهل و یکمین جلسه هیأت مدیره بنیاد حامیان دانشکده کارآفرینی
۱۳۹۶ دوشنبه ۷ اسفند
چهل و یکمین جلسه هیأت مدیره بنیاد حامیان دانشکده کارآفرینی 7 اسفندماه 96 در دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران برگزار شد.
چهل و یکمین جلسه هیأت مدیره  بنیاد حامیان دانشکده کارآفرینی
چهلمین جلسه هیأت مدیره بنیاد حامیان دانشکده کارآفرینی
۱۳۹۶ سه شنبه ۲۶ دي
چهلمین جلسه هیأت مدیره بنیاد حامیان دانشکده کارآفرینی 26 دی ماه 96 در دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران برگزار شد.
چهلمین جلسه هیأت مدیره  بنیاد حامیان دانشکده کارآفرینی
سی و نهمین جلسه هیأت مدیره بنیاد حامیان دانشکده کارآفرینی
۱۳۹۶ دوشنبه ۱۱ دي
سی و نهمین جلسه هیأت مدیره بنیاد حامیان دانشکده کارآفرینی 11 دی ماه 96 در دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران برگزار شد.
سی و نهمین جلسه هیأت مدیره  بنیاد حامیان دانشکده کارآفرینی
چهارمین گردهمایی بزرگ کارآفرینان خیر و خیرین دانشگاهی
۱۳۹۶ يکشنبه ۲۶ آذر
چهارمین گردهمایی بزرگ کارآفرینان خیر و خیرین دانشگاهی برگزار شد.
چهارمین گردهمایی بزرگ کارآفرینان خیر و خیرین دانشگاهی
سی و هفتمین جلسه هیأت مدیره بنیاد حامیان دانشکده کارآفرینی
۱۳۹۶ شنبه ۱۸ آذر
سی و هفتمین جلسه هیأت مدیره بنیاد حامیان دانشکده کارآفرینی 18اذر ماه 96 در دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران برگزار شد.
سی و هفتمین جلسه هیأت مدیره  بنیاد حامیان دانشکده کارآفرینی
حضور بنيانگذارهتل هاي زنجيره اي مهر در دانشکده کارافرینی
۱۳۹۶ چهارشنبه ۱۵ شهريور
بنيانگذار هتل هاي زنجيره اي مهر، 15 شهریور 96 در دانشکده کارافرینی حضور پیدا کردند
حضور بنيانگذارهتل هاي زنجيره اي مهر در دانشکده کارافرینی
بازدید آقای مهندس هاشمی طباء از دانشکده کارآفرینی
۱۳۹۶ شنبه ۳۱ تير
بازدید آقای مهندس هاشمی طباء از دانشکده کارآفرینی
بازدید آقای مهندس هاشمی طباء از دانشکده کارآفرینی
سی و ششمین جلسه هیأت مدیره بنیاد حامیان دانشکده کارآفرینی
۱۳۹۶ سه شنبه ۱۴ آذر
سی و ششمین جلسه هیأت مدیره بنیاد حامیان دانشکده کارآفرینی 14 اذر ماه 96 در دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران برگزار شد.
سی و ششمین جلسه هیأت مدیره  بنیاد حامیان دانشکده کارآفرینی
سی و چهارمین جلسه هیأت مدیره بنیاد حامیان دانشکده کارآفرینی
۱۳۹۶ دوشنبه ۱ آبان
سی و چهارمین جلسه هیأت مدیره بنیاد حامیان دانشکده کارآفرینی 1آبان ماه 96 در دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران برگزار شد.
سی و چهارمین جلسه هیأت مدیره  بنیاد حامیان دانشکده کارآفرینی