۱۳۹۹ سه شنبه ۶ خرداد ساعت : 1:33 بوقت تهران

ضرورت توسعه فضای آموزشی و پروژه احداث ساختمان جدید

 واقعيت اين است كه در كنار دستاوردهاي مهم که برخی از آنها ذکر شد، اين دانشكده به منظور توسعه اثربخش فرهنگ و آموزش كارآفريني در كشور و حضور مؤثرتر در عرصه حمايت از شركت هاي دانش بنيان و پرورش دانشجويان كارآفرين، از كمبود شديد فضاي آموزشي و بویژه فضای کارگاهی و کار عملی رنج مي برد. خوشبختانه با پیگیری های مؤثر مسئولین دانشکده، پيرو مصوبه هيأت رئيسه دانشگاه در اوایل سال 1392، زميني به مساحت 2700 متر براي احداث ساختمان دانشکده كارآفريني اختصاص يافت و مراسم كلنگ زني احداث ساختمان دانشكده، در 15 بهمن سال 1392 با حضوررياست محترم وقت دانشگاه جناب آقاي دكتر فرهاد رهبر، جناب آقاي دكتر محسن رضائي، دبير محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام، جناب آقاي دكتر علی ربيعي، وزير محترم تعاون، كار و رفاه اجتماعي و با حضور بيش از 150 نفر از كارآفرينان، اعضاي هيأت علمي دانشگاه و دانشجويان، برگزار گرديد.

طبق برآوردهای اولیه اعتباری بالغ بر 60 میلیارد تومان برای احداث این ساختمان نیاز است که تأمین آن از طریق بودجه محدود دانشگاه امکان پذیر نبود. لذا بنا به پیشنهاد تعدادی از رهبران کارآفرین نخستین جشنواره، مقرر شد این بنای ماندگار که خانه کارآفرینان نیز محسوب می شود، با مشارکت و همت عالی کارآفرینان ایرانی احداث شود. برای این منظور پیشنهاد تأسیس بنیاد حامیان دانشکده کارآفرینی با حضور تعدادی از رهبران کارآفرین و کارآفرینان خیّر ارائه شد.

مراسم کلنگ زنی ساختمان دانشکده کارآفرینی 92/11/15