۱۳۹۹ سه شنبه ۶ خرداد ساعت : 1:7 بوقت تهران

تأسیس بنیاد حامیان دانشکده کارآفرینی

بنیاد کارآفرینی موسسه‌ای است غیرتجاری، غیر انتفاعی، عام‌المنفعه، غیرسیاسی و غیردولتی و گستره­ی فعاليت بنیاد "ملی و بین المللی" می باشد .این مؤسسه در تاریخ 31 فروردین 1395 به شماره سند 3385 تأسیس گردید.

ساختار  بنیاد شامل:

·         مجمع یاریگران

·         هيأت امناء

·         هيأت مديره 

·         بازرسان 

اهداف

اهداف تشكيل بنیاد در راستای جذب و ساماندهی توانمندي­هاي مادي و معنوي خيّرين و واقفین و تشويق و ترغيب نیکوکاران، کارآفرینان و نيك­انديشان برای تقویت و گسترش زیرساخت­های علمی، آموزشی، فرهنگی و کارآفرینی دانشکده کارآفرینی به شرح زیر است:

1.    اشاعه و گسترش فرهنگ وقف در راستای توسعه کمی و کیفی اهداف دانشکده و اعتلای دانشگاه تهران

2.    ارائه مشاوره و تسهيل در امر سرمايه­گذاري بهينه­ی خيّرين و کارآفرینان محترم در دانشکده

3.    شناسایي، تقدير و ترغیب همه جانبه واقفین و حامیان دانشکده

4.    نظارت بر حُسن اجرای نیات، نظرات و اهداف واقفین و خیّرین بنیاد در طول حیات ایشان و بعد از آن

5.    برنامه­ریزی، سازماندهی و پی گیری برای جذب کمک­های مردمی و دولتی در جهت احداث، تکمیل و تجهیز فضاهای مورد نیاز دانشکده با همکاری و هماهنگی بنیاد حامیان آموزش عالی و بنیاد دانشگاه تهران

6.    ایجاد صندوق سرمایه گذاری به منظور حمایت از ایده ها و کسب و کارهای دانشجویان و دانش آموختگان و ایجاد و توسعه شرکت های دانش بنیان دانشکده

7.    حمایت از دانشجویان که استحقاق مساعدت دارند از طریق صندوق سرمایه­گذاری نیکوکاری دانشگاه

8.    حمایت و پشتیبانی از اقدامات فرهنگی و ترویجی برای توسعه کارآفرینی کشور و مشارکت در سیاست های توسعه کارآفرینی کشور.

9.    حمایت از تاسیس و تجهیز مرکز رشد کسب و کارهای دانشجویی دانشکده

10.   انجام فعالیت اقتصادی، بازرگانی، تجاری، صنعتی و یا هر فعالیت ویژه درباره­ی آن دسته از اموال و دارائی­هایی که اهداکنندگان و یا اختصاص دهندگان اجازه بهره­برداری مطلق و یا مقید نسبت به زمینه­های مذکور را به بنیاد اعطا نموده و بطور کلی در بردارنده ایجاد ارزش افزوده در راستای اهداف بنیاد باشد.

11.   در صورت لزوم، تبدیل به احسن نمودن اموال و دارایی­هایی که به هر شکل و قالبی به بنیاد واگذار گردیده (اعم از هبه، صلح، وقف و غیره ...) با رعایت نیات بانیان در راستای اهداف بنیاد بشرط آنکه لزوما متضمن بهره­برداری بهینه و یا ارزش افزوده بیشتر باشد.

12.   اقدام و انجام هرگونه فعالیتی که در راستای تامین اهداف بنیاد باشد (مانند ایجاد موسسات و یا شرکتهای تابعه و یا دوایر زیر مجموعه و ...).