۱۳۹۹ سه شنبه ۶ خرداد ساعت : 1:45 بوقت تهران
گزارش ارزیابی شاخص های کارآفرینی در ایران در سال 1 تکمیل گزارش فارسی شاخص های کارآفرینی در ایران (201 انتخاب طرح پژوهشی ارزیابی شاخص کارآفرینی بر اساس م گزارش دیده بان جهانی کارآفرینی ویژه منطقه خاورمیان طرح نظرسنجی از خبرگان ملی در سال 1396 با مصاحبه بی نمونه گردآوری شده دفتر دیده‌بان جهانی کارآفرینی در اتمام مرحله نمونه‌گیری دفتر دیده‌بان جهانی کارآفری گزارش روند نمونه‌گیری در سطح کشور.... دفتر دیده‌بان جهانی کارآفرینی ایران، طی دهمین دوره کارآفرینی زنان در ایران ایا منی دانید 3 آیا می دانید2 ایا می دانید1

این گزارش به صورت تفضیلی به  بررسی وضعیت شاخص های کارآفرینی در کشور بر اساس مدل GEM و همچنین روند فعالیت های کآرافرینی در طی 10 سال متوالی می پردازد. همچنین در این گزارش  وضعیت اکوسیستم کارافرینی کشور در مقایسه با سایر  کشورهای عضو GEM در اقتصادهای سه گانه مورد تحلیل و ارزیابی قرارداده شده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فایل به آدرس زیر مراجعه نمائید.

https://www.gemconsortium.org

به منظور  سهولت در ارزیابی و بررسی شاخص های کارآفرینی در ایران، دفتر دیده بان جهانی کارآفرینی (GEM) در ایران سالانه گزارش منتشر شده به زبان انگلیسی را با رویکرد شاخص های کارآفرینی متمرکز در ایران، تحلیل و ارزیابی کرده و به زیان فارسی منتشر می کند.

گزارش سال 18-2017 نیز همانند سالهای گذشته به مرحله چاپ رسیده و در اسرع وقت به منظور استفاده محققان و کارشناسان در این زمینه، در دسترس قرا خواهد گرفت.

انتخاب طرح پژوهشی ارزیابی شاخص کارآفرینی بر اساس مدل دیده بان جهان کارآفرینیGEM" به عنوان طرح منتخب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال 1396*
 

گزارش دیده بان جهانی کارآفرینی ویژه منطقه خاورمیانه و شمال افریقا با همکاری دفتر دیده بان جهانی کارآفرینی ایران دانشکده و با معرفی جناب آقای محمد رضا انصای،و سرکار خانم سعیده قدس از رهبران کارآفرین ایران منتشر  گردید.