۱۳۹۹ دوشنبه ۱۱ فروردين ساعت : 13:9 بوقت تهران
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶ شنبه ۲۵ شهريور    تعداد بازدید : 1184

نمونه گردآوری شده دفتر دیده‌بان جهانی کارآفرینی در سال 2017 از سطح کیفی بالایی برخوردار است

با توجه به اینکه "تصادفی" بودن نمونه گیری انجام شده در سطح کشور امری مهم در رتبه بندی کیفیت داده‌ها محسوب می شود، بنا به گزارش دفتر دیده‌بان جهانی کارآفرینی GEM، داده‌های گردآوری شده توسط دفتر دیده‌بان جهانی کارآفرینی ایران از این ویژگی برخوردار بوده و لذا با توجه به توزیع مناسب وزن گروه‌های سنی در سطح کشور، نمونه گیری انجام شده در سال 2018-2017 در سطح کیفیت بالایی قرار دارد.