۱۳۹۹ سه شنبه ۶ خرداد ساعت : 2:20 بوقت تهران

ديدبان جهاني كارآفريني (GEM) Global Entrepreneurship Monitorدر سال 1997 با مشاركت دانشجويان برجسته كشورهاي انگليس، آمريكا، فنلاند و ايرلند، بابسون كالج و دانشكده‌ي كسب و كار لندن و با حمايت قوي بنياد كارآفريني كافمن (Kauffman Foundation ) ايجاد شد.

ديده‌بان جهاني كارآفريني، كنسرسيوم دانشگاهي مركب از تيم‌هاي علمي- پژوهشي است كه مأموريت اصلي آن ارزيابي و ارائه داده‌هاي پژوهشي معتبر در سطح بين‌المللي درخصوص فعاليت‌هاي كارآفرينانه است.

 هدف برنامه پژوهشي ديده بان جهاني كارآفريني (GEM)، برآورد سالانه‌ي سطح ملي فعاليت‌هاي كارآفرينانه مي‌باشد.

 

در اولين گزارش سالانه‌ي GEM كه در سال 1999 منتشر شد، تنها 14 كشور (كانادا، دانمارك، اكوادور، فنلاند، فرانسه، آلمان، ژاپن، اسرائيل، ايتاليا، اردن، پرو، پرتغال، انگلستان و آمريكا) همكاري داشتند. اما اعضاي اين كنسرسيوم در سال 2000 و 2001 به ترتيب به 21 و 29 كشور افزايش يافت. 

درحال حاضر بیش از 100 کشور جهان که بیش از 90 درصد GDP دنیا را تشکیل می دهند عضو این کنسرسیوم دانشگاهی هستند.

 

اهداف GEM

ديده‌بان جهاني كارآفريني، بزرگترين و بهترين مجمع دانشگاهي در سطح جهان است كه درصد گردآوري، ارزيابي و عرضه داده‌هاي پژوهشي معتبر در سطح بين‌المللي درخصوص فعاليت‌هاي كارآفرينانه كشورهاي عضو است. به طور كلي اهداف برنامه‌ي پژوهشي GEM عبارتست:

1.     سنجش و ترازيابي سطح فعاليت كارآفرينانه ميان كشورهاي عضو

2.     كشف رابطه‌ي نظامند ميان كارآفريني و رشد اقتصاد ملي

3.     شناسايي عوامل مؤثر در ارتقاي سطح ملي فعاليت كارآفرينانه

 اهداف برنامه‌هاي جديد پژوهشي GEM، عبارتند از: مقايسه‌هاي جهاني، گزارش‌هاي ملي و گزارشات موضوع‌هاي ويژه (تحقيقاتي) بر مبناي گردآوري دوره اي اطلاعات سالانه در كشورها هستند. بيش از 120 پژوهشگر از سراسر جهان در پروژه‌ي GEM فعالانه مشاركت دارند.

در سال 2005، تيم‌هاي ملي كشورهاي عضو، كالج بابسون و دانشكده كسب‌وكار لندن، انجمن مستقل و غير انتفاعي تحت عنوان انجمن پژوهش كارآفريني جهاني (GERA) به منظور سرپرستي فعاليت‌هاي GEM ، تأسيس كردند. 

تيم‌هاي ملي GEM

ساختار منحصر به فرد اين كنسرسيوم  به گونه‌اي است كه تيم‌هاي ملي، منبع كليدي پژوهش و انجمن GEM مي‌باشند. تيم‌هاي ملي در دانشگاه‌ها فعال هستند.اين تيم‌ها مسئول انجام امور زير هستند:

  1.  هدايت (انجام) نظر سنجي از جمعيت بزرگسال (64-18 سال)
  2. هدايت (انجام) نظر سنجي از خبرگان ملی
  3. تدوين گزارش ملي سالانه
  4.  ايجاد تصوير و شهرت خوب براي پروژه در كشور‌هاي خود

خلاصه ي اساسنامه GEM

ديده بان جهاني کارآفريني (GEM) ، در سال 1999 با مشارکت 9 کشور تاسيس گرديده است. در سال 2005، تيم هاي ملي کشورهاي عضو، دانشگاه بابسون و دانشکده کسب و کار لندن، به منظور سرپرستي فعاليت هاي GEM، انجمن پژوهش جهاني كارآفريني (GERA) را به عنوان يک انجمن غيرانتفاعي تاسيس کردند. در حال حاضر اين انجمن، صاحب نام تجاري GEM   مي باشد.

 

انتخاب و انتصاب هيات مديره

انجمن پژوهش جهاني كارآفريني (GERA) ، 5 نفر عضو هيات مديره دارد که عضو هيات امناء نيز مي باشند.

اعضاي جديد GEMبه وسيله يکي از اعضاي موسس، انجمن تيم هاي ملي GEM،(ديده بان جهاني کارآفريني)، يا نماينده قانوني آنها يا نماينده ي حاميان GEM معرفي مي شوند که بايد توسط هيات امنا مورد تائيد قرار گيرند.

 

معارفه و توجيه عضو هيات امناء

هيات مديره، بر دارائي ها و منابع مالي انجمن نظارت کامل دارد. هر عضو هيات مديره هنگام عضويت در هيات امنا، نسبت به وظايف شان آگاه شده و مي پذيرند که نسبت به تغييرات احتمالي قانوني که بر نقش و مسئوليت هاي شان تاثير مي گذارند، همواره به روز باشند.

 

مديريت ريسک

در هنگام تصميم گيري هاي مربوطه هيات مديره مي بايست به عوامل ريسک توجه كند.کليه استراتژي ها و اقداماتي که توسط مدير پروژه جهاني GEMپيگيري مي شود، بايد پيش از اجرا به تصويب هيات امناء برسد.

ساختار سازماني

هيات امناء سالي حداقل 4بار تشکيل جلسه مي دهد و مسئوليت هدايت و برنامه ريزي استراتژيک و کلان انجمن را برعهده دارد. مسئوليت اداره امور جاري اين انجمن برعهده مدير پروژه جهاني GEMاست Cدرحال حاضر، آقاي پروفسور دكتر مايكل هي، مدير پروژه جهاني GEM مي باشدB

اعضاي وابسته:

اعضاي وابسته GREA، شامل آقايان دكتر استيو اسپينلي و دكتر مايکل هي به عنوان نمايندگان اعضاي هيات موسس GERA مي باشند که عضو هيات علمي برجسته استاد دانشگاه بابسون و دانشکده کسب و کار لندن هستند.

 

منابع مالي اصلي

منابع مالي اصلي GEMسالانه از طريق پرداخت حق عضويت تيم هاي ملي(كشورهاي عضو) و حمايت دانشکده کسب و کار لندن و دانشگاه بابسون تامين مي شود.