۱۳۹۹ سه شنبه ۶ خرداد ساعت : 2:23 بوقت تهران

دانشكده كارآفريني دانشگاه تهران در راستاي توسعه کارآفريني و کسب تجربيات کشورهاي موفق در اين زمينه، در10 اکتبر 2007 (18مهر 1386) به عضويت ديده بان جهاني کارآفريني (Global Entrepreneurship Monitor) درآمده است.

همچنین در سال 1387 دفتر دیده بان جهانی کارآفرینی با همت آقای دکتر محمد رضا زالی تاسیس گردید و این دفتر متولی انجام و اجرای برنامه ارزیابی کارآفرینی در کشور گردید.

و از آن سال تاکنون به صورت متوالی برنامه های پژوهشی GEM همگام با کلیه کشورهای عضو این کنسرسیوم پژوهشی  درحال انجام است.

حامیان مالی GEM ایران از سال 1387 تاکنون برای اجرای پژوهش برنامه ارزیابی شاخص های کارآفرینی بر اساس مدل GEM

وزارت کار و امور اجتماعی 1387

شهرداری تهران 1387

موسسه کار و تامین اجتماعی (1388 تا کنون)