۱۳۹۹ سه شنبه ۶ خرداد ساعت : 2:19 بوقت تهران

برای دریافت گزارش سال 1395 "ارزیابی شاخص های کارآفرینی بر اساس مدل GEM" اینجا کلیک کنید.