۱۳۹۹ دوشنبه ۱۱ فروردين ساعت : 11:45 بوقت تهران

برای دریافت گزارش سال 1394 "ارزیابی شاخص های کارآفرینی بر اساس مدل GEM" اینجا کلیک کنید.