۱۳۹۸ سه شنبه ۳۰ مهر ساعت : 2:8 بوقت تهران

برای دریافت گزارش سال 1394 "ارزیابی شاخص های کارآفرینی بر اساس مدل GEM" اینجا کلیک کنید.