۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۷ دي ساعت : 8:11 بوقت تهران

برای دریافت گزارش سال 1394 "ارزیابی شاخص های کارآفرینی بر اساس مدل GEM" اینجا کلیک کنید.