۱۳۹۸ جمعه ۲ فروردين ساعت : 8:38 بوقت تهران

برای دریافت گزارش سال 1394 "ارزیابی شاخص های کارآفرینی بر اساس مدل GEM" اینجا کلیک کنید.