۱۳۹۸ سه شنبه ۳۰ مهر ساعت : 2:37 بوقت تهران

برای دریافت گزارش سال 1393 "ارزیابی شاخص های کارآفرینی بر اساس مدل GEM" اینجا کلیک کنید.