۱۳۹۹ دوشنبه ۱۱ فروردين ساعت : 12:42 بوقت تهران

برای دریافت گزارش سال 1393 "ارزیابی شاخص های کارآفرینی بر اساس مدل GEM" اینجا کلیک کنید.