۱۳۹۸ دوشنبه ۳۰ ارديبهشت ساعت : 21:28 بوقت تهران

برای دریافت گزارش سال 1393 "ارزیابی شاخص های کارآفرینی بر اساس مدل GEM" اینجا کلیک کنید.