۱۳۹۸ دوشنبه ۳۱ تير ساعت : 1:57 بوقت تهران

برای دریافت گزارش سال 1393 "ارزیابی شاخص های کارآفرینی بر اساس مدل GEM" اینجا کلیک کنید.