۱۳۹۸ سه شنبه ۶ فروردين ساعت : 8:47 بوقت تهران

برای دریافت گزارش سال 1393 "ارزیابی شاخص های کارآفرینی بر اساس مدل GEM" اینجا کلیک کنید.