۱۳۹۸ جمعه ۲ فروردين ساعت : 9:7 بوقت تهران

برای دریافت گزارش سال 1392 "ارزیابی شاخص های کارآفرینی بر اساس مدل GEM" اینجا کلیک کنید.