۱۳۹۹ دوشنبه ۱۱ فروردين ساعت : 11:16 بوقت تهران

برای دریافت گزارش سال 1391 "ارزیابی شاخص های کارآفرینی بر اساس مدل GEM" اینجا کلیک کنید.