۱۳۹۸ جمعه ۲ فروردين ساعت : 8:37 بوقت تهران

برای دریافت گزارش سال 1391 "ارزیابی شاخص های کارآفرینی بر اساس مدل GEM" اینجا کلیک کنید.