۱۳۹۸ دوشنبه ۳۰ ارديبهشت ساعت : 21:7 بوقت تهران

برای دریافت گزارش سال 1391 "ارزیابی شاخص های کارآفرینی بر اساس مدل GEM" اینجا کلیک کنید.