۱۳۹۸ دوشنبه ۳۰ ارديبهشت ساعت : 22:5 بوقت تهران

برای دریافت گزارش سال 1390 "ارزیابی شاخص های کارآفرینی بر اساس مدل GEM" اینجا کلیک کنید.