۱۳۹۸ سه شنبه ۳۰ مهر ساعت : 3:29 بوقت تهران

برای دریافت گزارش سال 1390 "ارزیابی شاخص های کارآفرینی بر اساس مدل GEM" اینجا کلیک کنید.