۱۳۹۸ جمعه ۲ فروردين ساعت : 9:10 بوقت تهران

برای دریافت گزارش سال 1390 "ارزیابی شاخص های کارآفرینی بر اساس مدل GEM" اینجا کلیک کنید.