۱۳۹۹ سه شنبه ۶ خرداد ساعت : 2:7 بوقت تهران
کارگاه آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی دانشگاه تهران کارگاه آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی (SCOPUS) نمایشگاه کتاب های تخصصی کتابخانه دانشکده کارآفرینی جلسه توجیهی و تور کتابخانه و مرکز کامپیوتر دانشکده آغاز سال تحصیلی جدید مبارک خدمات اشاعه گزینشی اطلاعات خدمات تحویل مدرک کتابخانه کتابخانه دانشکده کارآفرینی اولین کتابخانه تخصصی کارآفرینی