۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۹ فروردين ساعت : 19:37 بوقت تهران
برگزاری کارگاه پایگاه های اطلاعاتی در کتابخانه برگزاری کارگاه پایگاه های اطلاعاتی در کتابخانه استفاده از پایگاه های اطلاعاتی با تکیه بر scopus جلسه معارفه دانشجویان 1397/7/24 جلسه معارفه دانشجویان آغاز سال تحصیلی جدید مبارک خدمات اشاعه گزینشی اطلاعات خدمات تحویل مدرک کتابخانه کتابخانه دانشکده کارآفرینی اولین کتابخانه تخصصی کارآفرینی