۱۳۹۶ پنج شنبه ۳ فروردين ساعت : 6:40 بوقت تهران
چگونه شغل ایده آل خود را بدست آوریم کارگاه آشنایی با  SCOPUS کارگاه مقدمه ای بر روش تحقیق تبریک روز کتابدار، هفته کتاب و کتابخوانی راه اندازی بخش مشاور پژوهشی کتابخانه خدمات تحویل مدرک کتابخانه کتابخانه دانشکده کارآفرینی کتابخانه دانشکده کارآفرینی اولین کتابخانه تخصصی کارآفرینی