۱۳۹۶ سه شنبه ۳ بهمن ساعت : 11:8 بوقت تهران
دوره جامع پژوهشیار دوره جامع پژوهشیار تبریک هفته کتاب و کتابخوانی و روز کتابدار کارگاه منابع اطلاعاتی کارگاه کتابخانه ویژه دانشجویان ورودی جدید آغاز سال تحصیلی جدید مبارک خدمات تحویل مدرک کتابخانه کتابخانه دانشکده کارآفرینی کتابخانه دانشکده کارآفرینی اولین کتابخانه تخصصی کارآفرینی