۱۳۹۶ يکشنبه ۱۰ ارديبهشت ساعت : 13:31 بوقت تهران
تبریک روز کتابدار، هفته کتاب و کتابخوانی خدمات تحویل مدرک کتابخانه کتابخانه دانشکده کارآفرینی کتابخانه دانشکده کارآفرینی اولین کتابخانه تخصصی کارآفرینی