۱۳۹۶ سه شنبه ۶ تير ساعت : 2:58 بوقت تهران
کارگاه  شیوه های جستجو در پایگاه های اطلاعاتی Proven Startup: strategies for success تبریک روز کتابدار، هفته کتاب و کتابخوانی خدمات تحویل مدرک کتابخانه کتابخانه دانشکده کارآفرینی کتابخانه دانشکده کارآفرینی اولین کتابخانه تخصصی کارآفرینی