۱۳۹۸ جمعه ۴ بهمن ساعت : 8:38 بوقت تهران

کتابخانه دانشکده کارآفرینی اقدام به برگزاری کارگاه آینده دیجیتال و تجارت الکترونیک توسط جناب آقای طوفان شاطرلو در روز شنبه مورخ 1395/05/02 از ساعت 10 الی 12 در آمفی تئاتر دانشکده نموده است. جهت شرکت در کارگاه اطلاعات اطلاعات دانشجویی خود به همراه نام کارگاه را به پست الکترونیک Libworkshop@ent.ut.ac.ir ارسال نمایید.

به شرکت کنندگان گرامی گواهی شرکت در کارگاه اعطا خواهد شد.