۱۳۹۹ دوشنبه ۱۱ فروردين ساعت : 12:50 بوقت تهران

خدمات اشاعه گزینشی اطلاعات کتابخانه ویژه دانشجویان دوره دکتری

 

به اطلاع می رساند در راستای توسعه خدمات تخصصی کتابخانه کارآفرینی خدمات اشاعه گزینشی اطلاعات که نوعی از ارائه و انتقال اطلاعات، به‌ویژه اطلاعات جدید و روزآمد، شامل جستجو و ارسال اطلاعات مورد نیاز هر فرد به‌طور انفرادی، منظم و مستمر است، از دانشجویان دوره دکتری دانشکده دعوت به عمل می آید برای دریافت این خدمات، فرم درخواست را از صفحه اصلی کتابخانه کارآفرینی دانلود، تکمیل و به پست الکترونیک SDI@ent.ut.ac.ir ارسال نمایند.