۱۳۹۹ سه شنبه ۶ خرداد ساعت : 2:17 بوقت تهران

کنفرانس بین المللی International Seminar Conference on Creativity  با همکاری پردیس البرز دانشگاه تهران و دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران از تاریخ 1397/02/08 الی 1397/02/11  در دانشکده کارآفرینی برگزار می شود. جهت اطلاعات بیشتر به وب سایت پردیس البرز به آدرس زیر مراجعه نمایید.   https://alborz.ut.ac.ir