۱۳۹۸ دوشنبه ۵ اسفند ساعت : 9:7 بوقت تهران

با توجه به موافقت هيأت رئيسه دانشگاه براي در اختيار گذاشتن متن كامل پايان نامه‌هايي كه دو سال از تاريخ دفاع آنها گذاشته است، دانشجویان گرامی می توانند طبق ضوابط تعیین شده از سوی دانشگاه فایل های پایان نامه را در اختیار داشته باشند. هزینه هر صفحه پایان نامه برای دانشجویان دانشگاه تهران 1000 ریال و برای دانشجویان خارج از دانشگاه تهران 2000 ریال است. استفاده از خدمات با مراجعه حضوری و تکمیل فرم مربوطه امکان پذیر است. همچنین فایل های درخواست شده حداکثر پس از 48 ساعت از طریق پست الکترونیک ارسال خواهد شد.