۱۳۹۸ دوشنبه ۳۱ تير ساعت : 1:40 بوقت تهران

به اطلاع دانشجویان محترم ورودی جدید می رساند کتابخانه دانشکده کارآفرینی روز سه شنبه مورخ 1397/07/24 از ساعت 13 الی 15 در محل آمفی تئاتر دانشکده اقدام به برگزاری کارگاه شیوه استفاده از پایگاه های اطلاعاتی با تکیه بر scopus  نموده است. شرکت در کارگاه برای دانشجویان ورودی جدید الزامی است.