۱۳۹۸ جمعه ۱۵ آذر ساعت : 6:43 بوقت تهران
کارگاه آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی و و استراتژی های جستجو با تکیه بر پایگاه های اطلاعاتی دانشگاه ت...
۱۳۹۸ چهارشنبه ۱۷ مهر
کارگاه آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی و و استراتژی های جستجو با تکیه بر پایگاه های اطلاعاتی دانشگاه تهران
کارگاه آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی و و استراتژی های جستجو با تکیه بر پایگاه های اطلاعاتی دانشگاه تهران
کارگاه آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی و استراتژی جستجو با تکیه بر SCOPUS
۱۳۹۸ چهارشنبه ۱۷ مهر
کارگاه آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی و استراتژی جستجو با تکیه بر SCOPUS
کارگاه آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی و استراتژی جستجو با تکیه بر SCOPUS
عضویت در کتابخانه دانشکده کارآفرینی
۱۳۹۸ سه شنبه ۲ مهر
عضویت در کتابخانه دانشکده کارآفرینی
عضویت در کتابخانه دانشکده کارآفرینی
برگزاری کارگاه آموزشی و تور کتابخانه جهت آشنایی با خدمات و منابع کتابخانه تخصصی کارآفرینی
۱۳۹۸ سه شنبه ۲ مهر
برگزاری کارگاه آموزشی و تور کتابخانه جهت آشنایی با خدمات و منابع کتابخانه تخصصی کارآفرینی
برگزاری کارگاه آموزشی و تور کتابخانه جهت آشنایی با خدمات و منابع کتابخانه تخصصی کارآفرینی
برگزاری نمایشگاه کتاب های کتابخانه تخصصی دانشکده کارآفرینی
۱۳۹۸ سه شنبه ۲ مهر
برگزاری نمایشگاه کتاب های کتابخانه تخصصی دانشکده کارآفرینی
برگزاری نمایشگاه کتاب های کتابخانه تخصصی دانشکده کارآفرینی
کارگاه روش تحقیق کمی با رویکرد پویایی شناسی سیستم کتابخانه
۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۶ تير
کارگاه روش تحقیق کمی با رویکرد پویایی شناسی سیستم کتابخانه
کارگاه روش تحقیق کمی با رویکرد پویایی شناسی سیستم کتابخانه
تغییر ساعت کار کتابخانه در تابستان
۱۳۹۸ يکشنبه ۲۳ تير
تغییر ساعت کار کتابخانه در تابستان
تغییر ساعت کار کتابخانه در تابستان
فهرست کتاب های خریداری شده از سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران (اردیبهشت 1398)
۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۹ خرداد
فهرست کتاب های خریداری شده از سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران (اردیبهشت 1398)
فهرست کتاب های خریداری شده از سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران (اردیبهشت 1398)
کاهش مدت زمان امانت کتاب از سوی کتابخانه مرکزی
۱۳۹۸ دوشنبه ۱۳ خرداد
کاهش مدت زمان امانت کتاب از سوی کتابخانه مرکزی
کاهش مدت زمان امانت کتاب از سوی کتابخانه مرکزی
عدم امکان خدمات رزرو در سامانه جدید کتابخانه (آذرسا)
۱۳۹۸ يکشنبه ۱۲ خرداد
عدم امکان خدمات رزرو در سامانه جدید کتابخانه (آذرسا)
عدم امکان خدمات رزرو در سامانه جدید کتابخانه (آذرسا)