۱۳۹۸ جمعه ۴ بهمن ساعت : 8:46 بوقت تهران
درج مجله انگلیسی زبان پژوهش های جهانی کارآفرینی (The Journal of Global Entrepreneurship Research) در...
۱۳۹۸ يکشنبه ۱۵ دي
درج ملجه انگلیسی زبان پژوهش های جهانی کارآفرینی (The Journal of Global Entrepreneurship Research) در فهرست ESCI
درج مجله انگلیسی زبان پژوهش های جهانی کارآفرینی (The Journal of Global Entrepreneurship Research) در فهرست ESCI
کتابخانه برگزار می کند: کارگاه آموزشی تفهیم‌نامه طراحی (Design Brief)
۱۳۹۸ چهارشنبه ۴ دي
کتابخانه برگزار می کند: کارگاه آموزشی تفهیم‌نامه طراحی (Design Brief)
کتابخانه برگزار می کند: کارگاه آموزشی تفهیم‌نامه طراحی (Design Brief)
رونمایی از وب سایت جدید کتابخانه تخصصی کارآفرینی
۱۳۹۸ شنبه ۳۰ آذر
رونمایی از وب سایت جدید کتابخانه تخصصی کارآفرینی
رونمایی از وب سایت جدید کتابخانه تخصصی کارآفرینی
کارگاه آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی و و استراتژی های جستجو با تکیه بر پایگاه های اطلاعاتی دانشگاه ت...
۱۳۹۸ چهارشنبه ۱۷ مهر
کارگاه آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی و و استراتژی های جستجو با تکیه بر پایگاه های اطلاعاتی دانشگاه تهران
کارگاه آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی و و استراتژی های جستجو با تکیه بر پایگاه های اطلاعاتی دانشگاه تهران
کارگاه آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی و استراتژی جستجو با تکیه بر SCOPUS
۱۳۹۸ چهارشنبه ۱۷ مهر
کارگاه آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی و استراتژی جستجو با تکیه بر SCOPUS
کارگاه آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی و استراتژی جستجو با تکیه بر SCOPUS
عضویت در کتابخانه دانشکده کارآفرینی
۱۳۹۸ سه شنبه ۲ مهر
عضویت در کتابخانه دانشکده کارآفرینی
عضویت در کتابخانه دانشکده کارآفرینی
برگزاری کارگاه آموزشی و تور کتابخانه جهت آشنایی با خدمات و منابع کتابخانه تخصصی کارآفرینی
۱۳۹۸ سه شنبه ۲ مهر
برگزاری کارگاه آموزشی و تور کتابخانه جهت آشنایی با خدمات و منابع کتابخانه تخصصی کارآفرینی
برگزاری کارگاه آموزشی و تور کتابخانه جهت آشنایی با خدمات و منابع کتابخانه تخصصی کارآفرینی
برگزاری نمایشگاه کتاب های کتابخانه تخصصی دانشکده کارآفرینی
۱۳۹۸ سه شنبه ۲ مهر
برگزاری نمایشگاه کتاب های کتابخانه تخصصی دانشکده کارآفرینی
برگزاری نمایشگاه کتاب های کتابخانه تخصصی دانشکده کارآفرینی
کارگاه روش تحقیق کمی با رویکرد پویایی شناسی سیستم کتابخانه
۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۶ تير
کارگاه روش تحقیق کمی با رویکرد پویایی شناسی سیستم کتابخانه
کارگاه روش تحقیق کمی با رویکرد پویایی شناسی سیستم کتابخانه
تغییر ساعت کار کتابخانه در تابستان
۱۳۹۸ يکشنبه ۲۳ تير
تغییر ساعت کار کتابخانه در تابستان
تغییر ساعت کار کتابخانه در تابستان