۱۳۹۸ جمعه ۱۵ آذر ساعت : 7:11 بوقت تهران
کارگاه از صفر تا صد فرآیند انجام پایان نامه
۱۳۹۴ سه شنبه ۲۷ بهمن
کارگاه از صفر تا صد فرآیند انجام پایان نامه
کارگاه از صفر تا صد فرآیند انجام پایان نامه
شیوه عضویت دانشجویان مجازی ورودی نیمه دوم سال تحصیلی 95-1394
۱۳۹۴ سه شنبه ۲۰ بهمن
شیوه نامه عضویت دانشجویان مجازی ورودی نیمه دوم سال تحصیلی 95-1394
شیوه عضویت دانشجویان مجازی ورودی نیمه دوم سال تحصیلی 95-1394
فهرست مجلات معتبر ISI در سال 2015
۱۳۹۴ شنبه ۱۷ بهمن
فهرست مجلات معتبر ISI در سال 2015
فهرست مجلات معتبر ISI  در سال  2015
نحوه عضویت دانشجویان و پژوهشگران سایر دانشگاه ها در کتابخانه دانشکده کارآفرینی
۱۳۹۴ چهارشنبه ۲۳ دي
نحوه عضویت دانشجویان و پژوهشگران سایر دانشگاه ها در کتابخانه دانشکده کارآفرینی
نحوه عضویت دانشجویان و پژوهشگران سایر دانشگاه ها در کتابخانه دانشکده کارآفرینی
کارگاه "کارآفرینی خوشمزه"
۱۳۹۴ چهارشنبه ۲۵ آذر
کارگاه "کارآفرینی خوشمزه"
کارگاه "کارآفرینی خوشمزه"
برگزاری کارگاه آموزشی امکانات کاربری Mendeley در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران
۱۳۹۴ سه شنبه ۱۷ آذر
برگزاری کارگاه آموزشی امکانات کاربری Mendeley در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران
برگزاری کارگاه آموزشی امکانات کاربری Mendeley در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران
کارگاه "آشنایی با روندهای تحقیقاتی به روز در حوزه بازاریابی و برندسازی کسب و کار های کارآفرینانه"
۱۳۹۴ سه شنبه ۱۰ آذر
کارگاه "آشنایی با روندهای تحقیقاتی به روز در حوزه بازاریابی و برندسازی کسب و کار های کارآفرینانه"
کارگاه "آشنایی با روندهای تحقیقاتی به روز در حوزه بازاریابی و برندسازی کسب و کار های کارآفرینانه"
کارگاه "نگارش فرم دو صفحه ای عنوان پایان نامه"
۱۳۹۴ سه شنبه ۱۰ آذر
کارگاه "نگارش فرم دو صفحه ای عنوان پایان نامه"
کارگاه "نگارش فرم دو صفحه ای عنوان پایان نامه"
برگزاری کارگاه آموزشی امکانات کاربری پایگاه Wiley Online Library در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران
۱۳۹۴ يکشنبه ۸ آذر
برگزاری کارگاه آموزشی امکانات کاربری پایگاه Wiley Online Library در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران
برگزاری کارگاه آموزشی امکانات کاربری پایگاه Wiley Online Library در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران
برقراری دسترسی دانشگاه تهران به پایگاه مجلات تخصصی نور
۱۳۹۴ يکشنبه ۸ آذر
دسترسي دانشگاه تهران به پايگاه مجلات تخصصي نور برقرار گشته است
برقراری دسترسی دانشگاه تهران به پایگاه مجلات تخصصی نور