۱۳۹۸ جمعه ۴ بهمن ساعت : 8:13 بوقت تهران
اطلاعیه مهم کتابخانه در خصوص ساختار پایان نامه ها و رساله های دانشکده
۱۳۹۷ دوشنبه ۲۶ آذر
اطلاعیه مهم کتابخانه در خصوص ساختار پایان نامه ها و رساله های دانشکده
اطلاعیه مهم کتابخانه در خصوص ساختار پایان نامه ها و رساله های دانشکده
اولین نمایشگاه کتاب مهربانی
۱۳۹۷ دوشنبه ۲۶ آذر
اولین نمایشگاه کتاب مهربانی
اولین نمایشگاه کتاب مهربانی
برگزاری کارگاه پایگاه اطلاعاتی در کتابخانه مرحله دوم و سوم
۱۳۹۷ شنبه ۱۷ آذر
برگزاری کارگاه پایگاه اطلاعاتی در کتابخانه مرحله دوم و سوم
برگزاری کارگاه پایگاه اطلاعاتی در کتابخانه مرحله دوم و سوم
برگزاری کارگاه پایگاه های اطلاعاتی در کتابخانه
۱۳۹۷ سه شنبه ۲۲ آبان
برگزاری کارگاه پایگاه های اطلاعاتی در کتابخانه
برگزاری کارگاه پایگاه های اطلاعاتی در کتابخانه
کارگاه شیوه استفاده از پایگاه های اطلاعاتی با تکیه بر scopus
۱۳۹۷ دوشنبه ۲۳ مهر
کارگاه شیوه استفاده از پایگاه های اطلاعاتی با تکیه بر scopus
کارگاه شیوه استفاده از پایگاه های اطلاعاتی با تکیه بر scopus
جلسه معارفه دانشجویان: تور کتابخانه و مرکز کامپیوتر دانشکده ویژه دانشجویان ورودی جدید (مورخ 1397/7/2...
۱۳۹۷ دوشنبه ۲۳ مهر
جلسه معارفه دانشجویان: تور کتابخانه و مرکز کامپیوتر دانشکده ویژه دانشجویان ورودی جدید (مورخ 1397/7/24)
جلسه معارفه دانشجویان: تور کتابخانه و مرکز کامپیوتر دانشکده ویژه دانشجویان ورودی جدید (مورخ 1397/7/24)
جلسه معارفه دانشجویان: تور کتابخانه و مرکز کامپیوتر دانشکده ویژه دانشجویان ورودی جدید
۱۳۹۷ شنبه ۲۱ مهر
جلسه معارفه دانشجویان: تور کتابخانه و مرکز کامپیوتر دانشکده
جلسه معارفه دانشجویان: تور کتابخانه و مرکز کامپیوتر دانشکده ویژه دانشجویان ورودی جدید
شیوه عضویت در کتابخانه برای دانشجویان پردیس البرز
۱۳۹۷ دوشنبه ۲ مهر
شیوه عضویت در کتابخانه برای دانشجویان پردیس البرز
شیوه عضویت در کتابخانه برای دانشجویان پردیس البرز
ثبت نام در کارگاه های چهارمین کنفرانس بین المللی کارآفرینی شهریور 1397
۱۳۹۷ سه شنبه ۶ شهريور
ثبت نام در کارگاه های چهارمین کنفرانس بین المللی کارآفرینی شهریور 1397
ثبت نام در کارگاه های چهارمین کنفرانس بین المللی کارآفرینی شهریور 1397
ساعت کار کتابخانه در تابستان 1397
۱۳۹۷ يکشنبه ۱۰ تير
ساعت کار کتابخانه در تابستان 1397
ساعت کار کتابخانه در تابستان 1397