۱۳۹۸ جمعه ۴ بهمن ساعت : 7:52 بوقت تهران
اطلاعیه کتابخانه
۱۳۹۶ چهارشنبه ۲۹ آذر
اطلاعیه کتابخانه
اطلاعیه کتابخانه
کارگاه Getting Published in high-impact Journals
۱۳۹۶ يکشنبه ۱۲ آذر
کارگاه Getting Published in high-impact Journals
کارگاه Getting Published in high-impact Journals
کارگاه کتابخانه: دوره جامع پژوهشیار: استفاده از نرم افزار Nvivo در مرور ادبیات پژوهشی
۱۳۹۶ شنبه ۴ آذر
کارگاه کتابخانه: دوره جامع پژوهشیار: استفاده از نرم افزار Nvivo در مرور ادبیات پژوهشی
کارگاه کتابخانه: دوره جامع پژوهشیار: استفاده از نرم افزار Nvivo در مرور ادبیات پژوهشی
کارگاه کتابخانه: دوره جامع پژوهشیار: آموزش تکنیک های کاربردی در انجام پژوهش و پایان نامه
۱۳۹۶ دوشنبه ۲۹ آبان
کارگاه کتابخانه: دوره جامع پژوهشیار: آموزش تکنیک های کاربردی در انجام پژوهش و پایان نامه
کارگاه کتابخانه: دوره جامع پژوهشیار: آموزش تکنیک های کاربردی در انجام پژوهش و پایان نامه
کارگاه منابع اطلاعاتی کتابخانه ویژه دانشجویان گروه سازمانی و فناوری ورودی 1396
۱۳۹۶ دوشنبه ۱۷ مهر
کارگاه منابع اطلاعاتی کتابخانه ویژه دانشجویان گروه سازمانی و فناوری ورودی 1396
کارگاه منابع اطلاعاتی کتابخانه ویژه دانشجویان گروه سازمانی و فناوری ورودی 1396
اصلاحیه تاریخ برگزاری کارگاه منابع اطلاعاتی کتابخانه ویژه دانشجویان گروه کسب و کار و توسعه ورودی 139...
۱۳۹۶ چهارشنبه ۱۲ مهر
اصلاحیه تاریخ برگزاری کارگاه منابع اطلاعاتی کتابخانه ویژه دانشجویان گروه کسب و کار و توسعه ورودی 1396
اصلاحیه تاریخ برگزاری کارگاه منابع اطلاعاتی کتابخانه ویژه دانشجویان گروه کسب و کار و توسعه ورودی 1396
کارگاه منابع اطلاعاتی کتابخانه ویژه دانشجویان گروه کسب و کار و توسعه ورودی 1396
۱۳۹۶ چهارشنبه ۱۲ مهر
کارگاه منابع اطلاعاتی کتابخانه ویژه دانشجویان گروه کسب و کار و توسعه ورودی 1396
کارگاه منابع اطلاعاتی کتابخانه ویژه دانشجویان گروه کسب و کار و توسعه ورودی 1396
کارگاه آشنایی با کتابخانه (پایگاه های اطلاعاتی و تور کتابخانه)
۱۳۹۶ سه شنبه ۴ مهر
کارگاه آشنایی با کتابخانه (پایگاه های اطلاعاتی و تور کتابخانه) شرکت در این کارگاه برای دانشجویان ورودی جدید الزامی است.
کارگاه آشنایی با کتابخانه (پایگاه های اطلاعاتی  و تور کتابخانه)
شروع ترم جدید و استفاده از کتابخانه کارآفرینی
۱۳۹۶ شنبه ۱ مهر
شروع ترم جدید و استفاده از کتابخانه کارآفرینی
شروع ترم جدید و استفاده از کتابخانه کارآفرینی
شیوه عضویت در کتابخانه تخصصی کارآفرینی
۱۳۹۶ چهارشنبه ۲۲ شهريور
شیوه عضویت در کتابخانه تخصصی کارآفرینی
شیوه عضویت در کتابخانه تخصصی کارآفرینی