۱۳۹۸ جمعه ۴ بهمن ساعت : 9:45 بوقت تهران
اطلاعیه مهم کتابخانه در خصوص جریمه اعضا
۱۳۹۵ دوشنبه ۱۸ بهمن
اطلاعیه مهم کتابخانه در خصوص جریمه اعضا
اطلاعیه مهم کتابخانه در خصوص جریمه اعضا
راه اندازی خدمات مرجع مجازی 24 ساعت
۱۳۹۵ شنبه ۲۵ دي
راه اندازی خدمات مرجع مجازی 24 ساعت
راه اندازی خدمات مرجع مجازی 24 ساعت
اطلاع رسانی اطلاعات تماس کتابخانه کارآفرینی
۱۳۹۵ چهارشنبه ۱ دي
اطلاع رسانی اطلاعات تماس کتابخانه کارآفرینی
اطلاع رسانی اطلاعات تماس کتابخانه کارآفرینی
بخش دوم کارگاه مقاله نویسی کتابخانه
۱۳۹۵ چهارشنبه ۱ دي
بخش دوم کارگاه مقاله نویسی کتابخانه
بخش دوم کارگاه مقاله نویسی کتابخانه
برگزاری کارگاه مقاله نویسی توسط کتابخانه دانشکده کارآفرینی
۱۳۹۵ سه شنبه ۱۶ آذر
برگزاری کارگاه مقاله نویسی توسط کتابخانه دانشکده کارآفرینی
برگزاری کارگاه مقاله نویسی توسط کتابخانه دانشکده کارآفرینی
کارگاه How to make a startup to last?
۱۳۹۵ دوشنبه ۱۵ آذر
How to make a startup to last?
کارگاه How to make  a startup to last?
برگزاری کارگاه آشنایی با پایگاه اطلاعاتی PROQUEST
۱۳۹۵ شنبه ۲۹ آبان
برگزاری کارگاه آشنایی با پایگاه اطلاعاتی PROQUEST
برگزاری کارگاه آشنایی با پایگاه اطلاعاتی PROQUEST
برگزاری کارگاه آشنایی با پایگاه اطلاعاتی PROQUEST
۱۳۹۵ چهارشنبه ۲۶ آبان
برگزاری کارگاه آشنایی با پایگاه اطلاعاتی PROQUEST
برگزاری کارگاه آشنایی با پایگاه اطلاعاتی PROQUEST
24 آبان روز کتابدار و هفته کتاب، کتابخوانی مبارک
۱۳۹۵ سه شنبه ۲۵ آبان
24 آبان روز کتابدار، هفته کتاب وکتابخوانی مبارک
24 آبان روز کتابدار و هفته کتاب، کتابخوانی مبارک
برگزاری کارگاه آموزشی EndNote مبتنی بر وب توسط کتابخانه
۱۳۹۵ شنبه ۲۴ مهر
برگزاری کارگاه آموزشی EndNote مبتنی بر وب توسط کتابخانه
برگزاری کارگاه آموزشی EndNote مبتنی بر وب  توسط کتابخانه