۱۳۹۸ جمعه ۱۵ آذر ساعت : 7:29 بوقت تهران
بخش دوم کارگاه مقاله نویسی کتابخانه
۱۳۹۵ چهارشنبه ۱ دي
بخش دوم کارگاه مقاله نویسی کتابخانه
بخش دوم کارگاه مقاله نویسی کتابخانه
برگزاری کارگاه مقاله نویسی توسط کتابخانه دانشکده کارآفرینی
۱۳۹۵ سه شنبه ۱۶ آذر
برگزاری کارگاه مقاله نویسی توسط کتابخانه دانشکده کارآفرینی
برگزاری کارگاه مقاله نویسی توسط کتابخانه دانشکده کارآفرینی
کارگاه How to make a startup to last?
۱۳۹۵ دوشنبه ۱۵ آذر
How to make a startup to last?
کارگاه How to make  a startup to last?
برگزاری کارگاه آشنایی با پایگاه اطلاعاتی PROQUEST
۱۳۹۵ شنبه ۲۹ آبان
برگزاری کارگاه آشنایی با پایگاه اطلاعاتی PROQUEST
برگزاری کارگاه آشنایی با پایگاه اطلاعاتی PROQUEST
برگزاری کارگاه آشنایی با پایگاه اطلاعاتی PROQUEST
۱۳۹۵ چهارشنبه ۲۶ آبان
برگزاری کارگاه آشنایی با پایگاه اطلاعاتی PROQUEST
برگزاری کارگاه آشنایی با پایگاه اطلاعاتی PROQUEST
24 آبان روز کتابدار و هفته کتاب، کتابخوانی مبارک
۱۳۹۵ سه شنبه ۲۵ آبان
24 آبان روز کتابدار، هفته کتاب وکتابخوانی مبارک
24 آبان روز کتابدار و هفته کتاب، کتابخوانی مبارک
برگزاری کارگاه آموزشی EndNote مبتنی بر وب توسط کتابخانه
۱۳۹۵ شنبه ۲۴ مهر
برگزاری کارگاه آموزشی EndNote مبتنی بر وب توسط کتابخانه
برگزاری کارگاه آموزشی EndNote مبتنی بر وب  توسط کتابخانه
برگزاری کارگاه آموزشی ELSEVIER معرفی SCOPUS و ScienceDirect توسط کتابخانه
۱۳۹۵ شنبه ۲۴ مهر
برگزاری کارگاه آموزشی ELSEVIER معرفی SCOPUS و ScienceDirect توسط کتابخانه
برگزاری کارگاه آموزشی ELSEVIER معرفی SCOPUS و ScienceDirect توسط کتابخانه
تور کتابخانه ویژه دانشجویان ورودی جدید
۱۳۹۵ شنبه ۱۷ مهر
تور کتابخانه ویژه دانشجویان ورودی جدید
تور کتابخانه ویژه دانشجویان ورودی جدید
خدمات مرجع مجازی کتابخانه از طریق کانال رسمی تلگرام کتابخانه
۱۳۹۵ شنبه ۱۰ مهر
خدمات مرجع مجازی کتابخانه از طریق کانال رسمی تلگرام کتابخانه
خدمات مرجع مجازی کتابخانه از طریق کانال رسمی تلگرام کتابخانه