۱۳۹۸ جمعه ۱۵ آذر ساعت : 7:17 بوقت تهران
خدمات مرجع مجازی کتابخانه از طریق کانال رسمی تلگرام کتابخانه
۱۳۹۵ شنبه ۱۰ مهر
خدمات مرجع مجازی کتابخانه از طریق کانال رسمی تلگرام کتابخانه
خدمات مرجع مجازی کتابخانه از طریق کانال رسمی تلگرام کتابخانه
خدمات مرجع مجازی کتابخانه از طریق کانال رسمی تلگرام کتابخانه
۱۳۹۵ شنبه ۱۰ مهر
خدمات مرجع مجازی کتابخانه از طریق کانال رسمی تلگرام کتابخانه
خدمات مرجع مجازی کتابخانه از طریق کانال رسمی تلگرام کتابخانه
ساعت کار کتابخانه در نیمه دوم سال 1395
۱۳۹۵ جمعه ۲ مهر
ساعت کار کتابخانه در نیمه دوم سال 1395
ساعت کار کتابخانه در نیمه دوم سال 1395
برگزاری کارگاه طراحی مدل کسب و کار نوآورانه
۱۳۹۵ سه شنبه ۲۳ شهريور
برگزاری کارگاه طراحی مدل کسب و کار نوآورانه
برگزاری کارگاه طراحی مدل کسب و کار نوآورانه
چگونگی عضویت و خدمات دهی کتابخانه (ویژه دانشجویان ورودی جدید)
۱۳۹۵ جمعه ۱۹ شهريور
چگونگی عضویت و خدمات دهی کتابخانه (ویژه دانشجویان ورودی جدید)
چگونگی عضویت و خدمات دهی کتابخانه (ویژه دانشجویان ورودی جدید)
راه اندازی کانال رسمی کتابخانه در تلگرام
۱۳۹۵ جمعه ۲۹ مرداد
راه اندازی کانال رسمی کتابخانه در تلگرام
راه اندازی کانال رسمی کتابخانه در تلگرام
سمينار آموزشي آشنايي با پايگاه‌هاي اطلاعاتي web of Science & ESI & JCR از ناشر Thomson Reuters/ISI
۱۳۹۵ شنبه ۲۳ مرداد
سمينار آموزشي آشنايي با پايگاه‌هاي اطلاعاتي web of Science & ESI & JCR از ناشر Thomson Reuters/ISI
سمينار آموزشي آشنايي با پايگاه‌هاي اطلاعاتي web of Science & ESI & JCR از ناشر Thomson Reuters/ISI
تعلیق خدمات کتابخانه به دلیل شلف خوانی از تاریخ 1395/05/18 الی 1395/05/30
۱۳۹۵ شنبه ۱۶ مرداد
تعلیق خدمات کتابخانه به دلیل شلف خوانی از تاریخ 1395/05/18 الی 1395/05/30
تعلیق خدمات کتابخانه به  دلیل شلف خوانی از تاریخ 1395/05/18 الی 1395/05/30
برگزاری کارگاه آینده دیجیتال و تجارت الکترونیک
۱۳۹۵ شنبه ۲۶ تير
برگزاری کارگاه آینده دیجیتال و تجارت الکترونیک
برگزاری کارگاه آینده دیجیتال و تجارت الکترونیک
راه اندازی خدمات مرجع مجازی کتابخانه
۱۳۹۵ پنج شنبه ۱۰ تير
راه اندازی خدمات مرجع مجازی در کتابخانه
راه اندازی خدمات مرجع مجازی کتابخانه