۱۳۹۸ جمعه ۱۵ آذر ساعت : 7:5 بوقت تهران
کارگاه های آموزشی کتابخانه
۱۳۹۵ پنج شنبه ۱۰ تير
کارگاه های آموزشی کتابخانه
کارگاه های آموزشی کتابخانه
راه اندازی بخش SDI کتابخانه
۱۳۹۵ پنج شنبه ۱۰ تير
راه اندازی بخش SDI کتابخانه
راه اندازی بخش SDI کتابخانه
راه اندازی بخش مشاور پژوهشی کتابخانه
۱۳۹۵ دوشنبه ۳۱ خرداد
راه اندازی بخش مشاور پژوهشی کتابخانه
راه اندازی بخش مشاور پژوهشی کتابخانه
ساعت کار کتابخانه در ایام ماه مبارک رمضان
۱۳۹۵ چهارشنبه ۱۹ خرداد
ساعت کار کتابخانه در ایام ماه مبارک رمضان
ساعت کار کتابخانه در ایام ماه مبارک رمضان
برگزاری نمایشگاه و آشنایی با کتاب های جدید
۱۳۹۵ چهارشنبه ۱۹ خرداد
برگزاری نمایشگاه و آشنایی با کتاب های جدید
برگزاری نمایشگاه و آشنایی با کتاب های جدید
Endogenous Capability Building and Start-Up Advantage in Creating New markets
۱۳۹۵ چهارشنبه ۲۹ ارديبهشت
Endogenous Capability Building and Start-Up Advantage in Creating New markets
Endogenous Capability Building and Start-Up Advantage in Creating New markets
عدم خدمات رسانی کتابخانه در روز شنبه مورخ 1395/02/18
۱۳۹۵ چهارشنبه ۱۵ ارديبهشت
عدم خدمات رسانی کتابخانه در روز شنبه مورخ 1395/02/18
عدم خدمات رسانی کتابخانه در روز شنبه مورخ 1395/02/18
اطلاعیه کتابخانه در خصوص خرید کتاب از بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
۱۳۹۵ يکشنبه ۱۲ ارديبهشت
اطلاعیه کتابخانه در خصوص خرید کتاب از بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
اطلاعیه کتابخانه در خصوص خرید کتاب از بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
سمینار ظرایف طراحی مدل های پیش بینی مالی و اقتصادی
۱۳۹۵ سه شنبه ۷ ارديبهشت
سمینار ظرایف طراحی مدل های پیش بینی مالی و اقتصادی: با تمرکز بر روش های هوش مصنوعی و داده های بزرگ
سمینار ظرایف طراحی مدل های پیش بینی مالی و اقتصادی
سمینار آشنایی با اصول اولیه سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران
۱۳۹۵ يکشنبه ۲۹ فروردين
برگزاری سمینار آشنایی با اصول اولیه سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران
سمینار آشنایی با اصول اولیه سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران