۱۳۹۸ جمعه ۴ بهمن ساعت : 9:11 بوقت تهران
تعلیق خدمات کتابخانه به دلیل شلف خوانی از تاریخ 1395/05/18 الی 1395/05/30
۱۳۹۵ شنبه ۱۶ مرداد
تعلیق خدمات کتابخانه به دلیل شلف خوانی از تاریخ 1395/05/18 الی 1395/05/30
تعلیق خدمات کتابخانه به  دلیل شلف خوانی از تاریخ 1395/05/18 الی 1395/05/30
برگزاری کارگاه آینده دیجیتال و تجارت الکترونیک
۱۳۹۵ شنبه ۲۶ تير
برگزاری کارگاه آینده دیجیتال و تجارت الکترونیک
برگزاری کارگاه آینده دیجیتال و تجارت الکترونیک
راه اندازی خدمات مرجع مجازی کتابخانه
۱۳۹۵ پنج شنبه ۱۰ تير
راه اندازی خدمات مرجع مجازی در کتابخانه
راه اندازی خدمات مرجع مجازی کتابخانه
کارگاه های آموزشی کتابخانه
۱۳۹۵ پنج شنبه ۱۰ تير
کارگاه های آموزشی کتابخانه
کارگاه های آموزشی کتابخانه
راه اندازی بخش SDI کتابخانه
۱۳۹۵ پنج شنبه ۱۰ تير
راه اندازی بخش SDI کتابخانه
راه اندازی بخش SDI کتابخانه
راه اندازی بخش مشاور پژوهشی کتابخانه
۱۳۹۵ دوشنبه ۳۱ خرداد
راه اندازی بخش مشاور پژوهشی کتابخانه
راه اندازی بخش مشاور پژوهشی کتابخانه
ساعت کار کتابخانه در ایام ماه مبارک رمضان
۱۳۹۵ چهارشنبه ۱۹ خرداد
ساعت کار کتابخانه در ایام ماه مبارک رمضان
ساعت کار کتابخانه در ایام ماه مبارک رمضان
برگزاری نمایشگاه و آشنایی با کتاب های جدید
۱۳۹۵ چهارشنبه ۱۹ خرداد
برگزاری نمایشگاه و آشنایی با کتاب های جدید
برگزاری نمایشگاه و آشنایی با کتاب های جدید
Endogenous Capability Building and Start-Up Advantage in Creating New markets
۱۳۹۵ چهارشنبه ۲۹ ارديبهشت
Endogenous Capability Building and Start-Up Advantage in Creating New markets
Endogenous Capability Building and Start-Up Advantage in Creating New markets
عدم خدمات رسانی کتابخانه در روز شنبه مورخ 1395/02/18
۱۳۹۵ چهارشنبه ۱۵ ارديبهشت
عدم خدمات رسانی کتابخانه در روز شنبه مورخ 1395/02/18
عدم خدمات رسانی کتابخانه در روز شنبه مورخ 1395/02/18