۱۳۹۹ سه شنبه ۶ خرداد ساعت : 1:51 بوقت تهران

قابل توجه دانشجویان و پژوهشگران گرامی:

کتاب های مورد نیاز آموزشی و پژوهشی خود را با ذکر مشخصات کتاب به کتابخانه اعلام تا در اسرع وقت خریداری و برای امانت گرفتن به شما اعلام شود.

 مشخصات مورد نیاز برای کتاب های فارسی

  1. عنوان
  2. نویسنده
  3. سال نشر
  4. نام ناشر
  5. شماره ویرایش
  6. شماره دانشجویی و نام و نام خانوادگی متقاضی

و برای کتاب های انگلیسی مشخصات بالا + شماره ISBN  الزامی است.

 مشخصات را از پست الکترونیک دانشگاه تهران به پست الکترونیک کتابخانه به آدرس library@ent.ut.ac.ir  ارسال نمایید.

 جهت سفارش مقالات انگلیسی ابتدا در پایگاه های اطلاعاتی (SCOPUS، ProQuest، Jstor) جستجو نموده و درصورت عدم دسترسی، لینک دانلود مقاله و یا مشخصات کامل مقاله را از پست الکترونیک دانشگاه تهران به پست الکترونیک کتابخانه به آدرس library@ent.ut.ac.ir  ارسال نمایید.