۱۳۹۹ سه شنبه ۶ خرداد ساعت : 1:58 بوقت تهران

 

 

 
   

سیدمجتبی سجادی

 

درجه علمي: دانشیار

مدرك تحصيلي: دكتراي مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی امیرکبیر

سمت: رييس کتابخانه و مرکز انفورماتیک دانشکده كارآفريني

گروه آموزشي: کسب و کار

پست الكترونيك:  msajadi@ut.ac.ir

شماره تماس: 61119226  

رزومه