۱۳۹۸ دوشنبه ۳۱ تير ساعت : 1:40 بوقت تهران

 همایش "توسعه و نوسازی درچین" با حضور دکتر ابوالفضل علمایی در تاریخ 91/09/24 برگزار گردید.