۱۳۹۸ دوشنبه ۳۱ تير ساعت : 2:25 بوقت تهران

 همایش "نحوه محاسبه و ارزیابی عدد رضایت مشتری" با حضور دکتر بلوریان تهرانی در تاریخ 92/02/27 ساعت 18-14 برگزار گردید.