۱۳۹۸ دوشنبه ۳۱ تير ساعت : 1:42 بوقت تهران

 برگزاری سمینار " خلاقیت، نوآوری و اثر آن بر کارایی شرکت ها" با حضور پروفسور ايرج هشي عضو هيأت علمي دانشگاه Staffordshire  روز چهارشنبه مورخ 93/07/02 ساعت 15:30 الی 17