۱۳۹۸ دوشنبه ۳۱ تير ساعت : 1:38 بوقت تهران

 برگزاری سمینار "مسئولیت اجتماعی شرکت ها" با حضور دکتر حافظی در تاریخ 1393/07/04 ساعت 15 – 13