۱۳۹۸ دوشنبه ۳۱ تير ساعت : 1:51 بوقت تهران

 برگزاری سمینارآموزشی " بررسی قرارداد از دیدگاه حقوقی و مالی" با حضور دکتر بیات و دکتر جعفری در تاریخ های 11/07/1393 و 13963/07/18 ساعت 13:30 الی 15:30