۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۹ فروردين ساعت : 18:58 بوقت تهران

کارگاه آموزشی با عنوان " Re-connecting Iranian Businesses to the International Market" با سخنرانی سناتور آندریاس شوارتزر عضو افتخاری مجلس سنای اروپا روز جمعه مورخ 07/12/94برگزار گردید.