۱۳۹۸ دوشنبه ۳۱ تير ساعت : 2:45 بوقت تهران

کارگاه آموزشی با عنوان " Re-connecting Iranian Businesses to the International Market" با سخنرانی سناتور آندریاس شوارتزر عضو افتخاری مجلس سنای اروپا روز جمعه مورخ 07/12/94برگزار گردید.