۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۹ فروردين ساعت : 19:23 بوقت تهران

سمینار آموزشی با عنوان " مدیریت بازرگانی بین الملل" با سخنرانی پیمان رضایی روز جمعه مورخ 01/02/96 برگزار گردید.