۱۳۹۸ جمعه ۳ خرداد ساعت : 19:30 بوقت تهران

با توجه به تکمیل ظرفیت دوره یازدهم ، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران برای دوازدهمین دوره ی آزاد (کوتاه مدت ( DBA کارآفرینی در شهریورماه ، نیز به صورت محدود دانش پذیر می پذیرد