۱۳۹۸ جمعه ۳ خرداد ساعت : 20:7 بوقت تهران

سمینار آموزشی با عنوان " Service Innovation in Business Ecosystems: How Do Firms Pursue Service Infusion? Does Business Model Innovation Matter? " با حضور آقای دکتر نیما حیرتی استاد دانشگاه کوئین مری با تاکید بر مباحث service innovation  و  service infusion برای دانشپذیران DBA و MBA روز جمعه مورخ 27/05/96 برگزار گردید.