۱۳۹۸ جمعه ۳ خرداد ساعت : 19:32 بوقت تهران

با توجه به تکمیل ظرفیت دوره دوازدهم، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران برای سیزدهمین دوره ی آزاد (کوتاه مدت ( DBA کارآفرینی در آذرماه ، نیز به صورت محدود دانش پذیر می پذیرد.