۱۳۹۸ دوشنبه ۳۱ تير ساعت : 2:4 بوقت تهران

  درس اقتصاد از دروس پایه­ ای رشته MBA بشمار می ­آید و هدف آن آموزش مبانی علم اقتصاد برای مدیران به روش تحلیلی است. رفتارها، سیاست ها و استراتژی های بنگاه های اقتصادی، تحت تأثیر تحولات دو محیط پیرامونی یعنی صنعت (بازار) و اقتصاد کلان است.ظاز این رو ارتقای دانش و توانمندی مدیران در زمینه تحلیل بازار و همچنین آشنایی با مسایل اقتصاد کلان ضروری است. در این درس تلاش می شود تا دانش پژوهان با سیاست­های مناسب به منظور دستیابی به اهداف اقتصادی مانند افزایش رشد محصول و درآمد سرانه، کاهش بیکاری، ثبات قیمت ها و رفاه اقتصادی آشنا شده و توانایی­های آنها در زمنیه تجزیه و تحلیل مسائل اقتصادی افزایش یابد. بنابراین ضمن آشنایی با داده های اقتصادی کشور، تا حد امکان سازگاری نظریات و مباحث مطرح شده در اقتصاد مرسوم با شرایط اقتصاد ایران بررسی می­شود. 

 علم اقتصاد با مطالعه رفتارها و تصمیمات اقتصادی جامعه، به سه سئوال اساسی در مورد چگونگی تخصیص منابع پاسخ می دهد. این سئوال ها عبارتند از این که جامعه چه تولید می کند؟ چگونه تولید می کند؟ و برای چه کسی تولید می کند؟ اقتصاد، رفتارهای      عاملان اقتصادی را در مورد مصرف، تولید، مبادله و بکارگیری کالاها و خدمات بررسی می کند. حل چالش بین تقاضاهای نامحدود و کمیابی منابع، مهمترین مسئله اقتصادی جامعه است. علم اقتصاد در چارچوب مکانیزم های تخصیص منابع، توضیح می دهد که چگونه    منابع کمیاب به کاربردهای مختلف و رقیب تخصیص می یابد.

    مباحث درس اقتصاد برای مدیران، پس از ارائه مقدمه­ای در راستای آشنایی کلی با علم اقتصاد،  به دو شاخه اقتصاد خرد و اقتصاد کلان تقسیم می­شود. اقتصاد خرد شامل مطالعه مبانی تصمیم و رفتار عاملان اقتصادی، مانند خانوارها و بنگاه ها، و تعامل تصمیمات آنها در بازارهای رقابتی و انحصاری است. در حالی که اقتصاد کلان شامل موضوعات و سیاست­هایی است که کل اقتصاد را تحت تأثیر قرار می­دهد. تورم، رشد اقتصادی، مصرف و سرمایه گذاری، پول و بانکداری، تجارت و نرخ ارز، و اشتغال و بیکاری مباحثی هستند که      در چارچوب سه بازار کلیدی اقتصاد کلان چون بازار محصول، بازار مالی و بازار نیروی کار بررسی می شوند. هدف عمده این بخش ارائه نظریه­ها و الگوهایی است که بتواند برای تحلیل رفتارهای متغیرهای مهم اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد. 

    این دوره از روز پنج شنبه 6 اردیبهشت ماه با تدریس جناب آقای حسن درگاهی از اساتید سابق دانشگاه صنعتی شریف برگزار خواهد شد.