۱۳۹۸ دوشنبه ۳۱ تير ساعت : 1:44 بوقت تهران

با توجه به تکمیل ظرفیت دوره پنجاه و نهم در مرداد ماه، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران برای شصتمین دوره ی آزاد (کوتاه مدت)  MBA کارآفرینی در مهرماه سال 97، نیز به صورت محدود دانش پذیر می پذیرد. فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی (کلیه رشته ها) می توانند در این دوره شرکت نمایند.